Τελικά το φύλο επηρεάζει τις επιλογές στην ασφάλεια αυτοκινήτου;

Τελικά το φύλο επηρεάζει τις επιλογές στην ασφάλεια αυτοκινήτου;

Είναι τελικά καθοριστικός παράγοντας το φύλο σε ότι αφορά τις επιλογές γύρω από την ασφάλεια αυτοκινήτου;

Φαίνεται πως όχι, καθώς άντρες και γυναίκες τείνουν να κάνουν ίδιες επιλογές στην ασφαλιστική τους κάλυψη, σύμφωνα με μία ερεύνα της Insurance Μarket.

Η έρευνα έδειξε πως και τα δύο φύλα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την επιλογή ασφάλειας αυτοκινήτου και επιλέγουν προαιρετικές καλύψεις ώστε να διαμορφώνουν πιο ολοκληρωμένα και εξατομικευμένα ασφαλιστικά συμβόλαια.

Οι γυναίκες είναι πιο γρήγορες στις online αγορές ασφάλειας αυτοκινήτου, καθώς ολοκληρώνουν συντομότερα τις αγορές τους σε σχέση με τους άντρες, όμως οι άντρες δείχνουν να είναι πιο πιστοί στην ασφαλιστική τους εταιρεία όταν πρόκειται να προχωρήσουν σε ανανέωση.

Πρώτη στις επιλογές και των δύο φύλων ως προαιρετική κάλυψη είναι η οδική βοήθεια και ακολουθούν άλλες όπως η θραύση κρυστάλλων.

Ένα ενδιαφέρον ακόμα στοιχείο που δείχνει πως το φύλο δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο σε ότι αφορά τις ασφάλειες αυτοκινήτου, είναι η επιλογή στο χρώμα των οχημάτων που δηλώνονται στην πλατφόρμα. Το δημοφιλέστερο χρώμα αυτοκινήτου είναι το μαύρο και ακολουθούν το ασημί, το μπλε, το γκρι και το λευκό.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα, πως οι καταναλωτές ανεξαρτήτως φύλου, έχουν κοινές επιλογές σε ότι αφορά την οδήγηση και τις ασφάλειες αυτοκινήτου. Έτσι κριτήριο είναι η χρηστικότητα και η λειτουργικότητα μίας ασφάλειας αυτοκινήτου και όχι η εξυπηρέτηση στάσεων που προκύπτουν από στερεότυπα σχετικά με την οδήγηση των φύλων.

Άλλωστε από τις 21 Δεκεμβρίου 2012 το φύλο δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στην διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής μίας ασφάλειας αυτοκινήτου, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (IP/11/1581). Αυτό που καθορίζει την τιμή μίας ασφάλειας αυτοκινήτου είναι οι παράγοντες κινδύνου και η οδηγική συμπεριφορά του κάθε ατόμου και όχι το φύλο του. Κάθε άλλη προσέγγιση αποτελεί διακριτική μεταχείριση και δεν ακολουθούνται οι επιταγές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Κάθε λοιπόν έρευνα γύρω από την καταναλωτική συμπεριφορά των φύλων βοηθά στην καταγραφή των επιλογών, αλλά και στη διαμόρφωση των πακέτων. Έτσι σύμφωνα με την έρευνα, το φύλο δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο στις επιλογές γύρω από την ασφάλεια αυτοκινήτου, αλλά μονάχα στις στρατηγικές επιλογές ως καταναλωτές και την ίδια την διαδικασία αγοράς.