Μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων

Σημαντική μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2020

Καθοδική πορεία σημείωσε εντός του πρώτου δεκάμηνου του 2020 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων και των δύο βασικών κλάδων ζωής και ζημιών, η οποία μειώθηκε κατά 5,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στον κλάδο ζωής η μείωση της παραγωγής ανήλθε στο 11,3% ενώ στον κλάδο ζημιών η παραγωγή είχε οριακή αύξηση 0,3%. Στον κλάδο ζημιών η αστική ευθύνη οχημάτων είχε πτώση στην παραγωγή 6,2% ενώ οι λοιποί κλάδοι αύξηση 4 %.

Ποιο συγκεκριμένα, στον κλάδο ζημιών οι ασφάλειες ασθένειας και ατυχημάτων είχαν αύξηση 9,5% και 5,4% αντίστοιχα. Οι ασφάλειες πυρκαγιάς και στοιχεία της φύσεως μείωση 0,8%, οι ασφάλειες γενικής αστικής ευθύνης αύξηση 3 %, οι ασφάλειες βοήθειας (οδική και ιατρική) αύξηση 4,5% και οι ασφάλειες νομικής προστασίας μείωση 5,5%

Στον κλάδο ζωής οι ασφαλίσεις ζωής είχαν μείωση 19,1%, οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις αύξηση 45 % και η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων μείωση 21,6%

Τέλος να σημειωθεί ότι για τον μήνα Οκτώβριο 2020 συγκριτικά με το αντίστοιχο μήνα του 2019 και στους δύο κλάδους ζωής και ζημιών η παραγωγή είχε μείωση 12%.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία εδώ