Ασφάλεια αυτοκινήτου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να βάλει τέλος στην επικίνδυνη συμπεριφορά των οδηγών

Η επικίνδυνη συμπεριφορά τους δρόμους και η παύση της φαίνεται πως είναι στην ατζέντα της ΕΕ. Ποιες είναι οι πολιτικές που στοχεύουν σε ασφαλέστερους δρόμους;

Ένας νέος μεγάλος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η αύξηση της οδικής ασφάλειας και η ευκολότερη διασυνοριακή κυκλοφορία σε όλη την Ε.Ε.

Οι συνεχόμενες νέες προκλήσεις, οι επικίνδυνη συμπεριφορά των οδηγών, τα ψηφιακά συστήματα, η διασυνοριακή κινητικότητα των πολιτών και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τους ευρωπαϊκούς δρόμους είναι το αντικείμενο της πρωτοβουλίας που θα έρθει να συμπληρώσει το φιλόδοξο πλάνο «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα 2020» που ήδη τρέχει.

2050 έτος με σχεδόν μηδέν θύματα

Πριν μία δεκαετία η Ε.Ε. οραματίστηκε πως το 2050 θα ήταν το πρώτο έτος που θα καταγραφόντουσαν σχεδόν μηδενικά θύματα τροχαίων ατυχημάτων. Η λέξη «σχεδόν» δεν δείχνει έλλειψη πίστης στο όραμα, αλλά ρεαλισμό για το αναπάντεχο.

Ο στόχος του 2011 ήταν το 2020 να έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ τα οδικά ατυχήματα μέσα από παρεμβάσεις και επενδύσεις. Παραδόξως τον συγκεκριμένο στόχο τον πέτυχε μόνο η Ελλάδα, ενώ δε φημιζόμαστε για την καλή οδηγική κουλτούρα μας!

Νέοι στόχοι

Σύμφωνα με τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά όργανα επαναξιολόγησαν τις προκλήσεις και εντόπισαν πέντε σημεία που θα πρέπει να αλλάξουν:

  • Ο υπερβολικός αριθμός τροχαίων ατυχημάτων με θύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς που προέρχονται από την επικίνδυνη συμπεριφορά.
  • Ο υπερβολικός αριθμός τροχαίων που προκύπτει από τις ανεπαρκείς δεξιότητες και την κακή φυσική κατάσταση.
  • Η έλλειψη αναγνώρισης ψηφιακών αδειών οδήγησης και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των κρατών μελών.
  • Τα εμπόδια στην απόκτηση άδειας οδήγησης ή την ανανέωση της.
  • Ανεπαρκείς δεξιότητες και γνώσεις για τις νέες τεχνολογίες των οχημάτων και τις εκπομπές CO

Ποιες θα είναι οι λύσεις;

Η Ε.Ε. θα πρέπει να θεσπίσει νέες πολιτικές, να προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και να δουλέψει περισσότερο πάνω στην ευαισθητοποίηση των οδηγών και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Έτσι σύντομα θα υπάρξουν ευρωπαϊκές οδηγίες, προγράμματα για έργα και εκπαίδευση με στόχο:

  • Την αύξηση των ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς δρόμους και τη μείωση της επικίνδυνης συμπεριφοράς.
  • Βελτίωση των δεξιοτήτων οδήγησης μέσω της ευαισθητοποίησης.
  • Διασφάλιση των ιατρικών ικανοτήτων των οδηγών της Ε.Ε.
  • Κατάργηση εμποδίων για έκδοση και ανανέωση αδειών οδήγησης.
  • Θέσπιση πανευρωπαϊκών ψηφιακών αδειών οδήγησης.