Τι πρέπει να αλλάξει στις ασφάλειες αυτοκινήτου στην Ελλάδα σύμφωνα με την Ε.Ε.;

Τι πρέπει να αλλάξει στις ασφάλειες αυτοκινήτου στην Ελλάδα σύμφωνα με την Ε.Ε.;

Φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι και πολύ ικανοποιημένη σχετικά με την αστική ευθύνη στις ελληνικές ασφάλειες αυτοκινήτου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες να συμμορφωθούν με τους κανόνες που ισχύουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φαίνεται πως το βασικό πρόβλημα των ελληνικών ασφαλειών αυτοκινήτου βρίσκεται σε μία «γκρίζα ζώνη» στην αποζημίωση των ιδιοκτητών οχημάτων σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα που δεν οδηγούσε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, αυτή τη στιγμή μία ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την αποζημίωση του ιδιοκτήτη στην περίπτωση που νόμιμος εκπρόσωπος, σύζυγος ή άλλος συγγενής οδηγεί το όχημά του και έχει εμπλακεί σε ατύχημα, παρά την αναφορά τους στην ασφάλεια αυτοκινήτου.

Αυτή η αμφισβητούμενη ερμηνεία του όρου, είναι το κομμάτι που θέλει να αλλάξει η Ε.Ε. στις ελληνικές ασφάλειες αυτοκινήτου, διότι η συγκεκριμένη διάταξη αντιβαίνει το ενωσιακό Δίκαιο σχετικά με την αστική ευθύνη.

Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στις εθνικές ρυθμίσεις, ώστε να ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο πλαίσιο στις ασφάλειες αυτοκινήτου.

Σήμερα ένας οδηγός όταν συνάπτει ασφάλεια αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εάν υπάρχει άλλος οδηγός για το ίδιο όχημα.

Τις περισσότερες φορές ένα όχημα μπορεί να οδηγείται από περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας ή άλλους εκπροσώπους. Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να το γνωρίζει, ώστε να είναι πιο ξεκάθαρο το τι θα γίνει σε περίπτωση ατυχήματος.

Φαίνεται πως αυτό το κομμάτι στις ασφάλειες αυτοκινήτου είναι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει πιο σαφές, ώστε να ρυθμιστεί καλύτερα και το θέμα των αποζημιώσεων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ένα συχνό φαινόμενο είναι ιδιοκτήτες οχημάτων, συνήθως γονείς, να μην δηλώνουν τους νέους οδηγούς που οδηγούν το ίδιο όχημα, στην ασφάλεια αυτοκινήτου τους, για να μην υπάρξει αύξηση στην τιμή της λόγω επασφάλιστρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο νέος οδηγός τυπικά είναι ακάλυπτος, καθώς δεν υπάρχει ασφάλεια αυτοκινήτου που τον καλύπτει, και στο ενδεχόμενο ενός ατυχήματος τα πράγματα είναι αρκετά σύνθετα νομικά.

Έτσι όταν έχουμε ένα όχημα που το μοιραζόμαστε, οφείλουμε να δηλώνουμε όλους τους οδηγούς στην ασφάλεια αυτοκινήτου μας, ώστε να είμαστε εμείς οι ίδιοι πάντα καλυμμένοι, αλλά και η ασφαλιστική να γνωρίζει πώς ακριβώς μπορεί να κινηθεί στο θέμα της αποζημίωσής μας.