Ασφάλιση βαρέων οχημάτων

Μάθε τα πάντα γύρω από τις ασφάλειες των φορτηγών και των μεγάλων οχημάτων

Η ασφάλεια των φορτηγών είναι μια μεγάλη υπόθεση όπως άλλωστε και τα ίδια τα οχήματα. Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε πως υπάρχει η δυνατότητα να ασφαλιστεί το ίδιο το φορτηγό αλλά και το φορτίο του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μερικές μικρές διαφοροποιήσεις αναλόγως αν το φορτηγό είναι ιδιωτικής χρήσης ή δημόσιας χρήσης.

1. Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης

Όπως κάθε επαγγελματικό όχημα, έτσι και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης είναι υποχρεωμένα από το νόμο να είναι ασφαλισμένα για να εκτελούν τα δρομολόγια τους. Τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αποτελούν τα μεταφορικά μέσα για εμπορεύματα ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στο συγκεκριμένο τύπο φορτηγών πέρα από το πακέτο των βασικών καλύψεων υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν επιπλέον καλύψεις ή ακόμα και να γίνει μια μικτή ασφάλεια φορτηγού. Η περιοχή έδρας, η ηλικία του οχήματος και του οδηγού αλλά και τα κυβικά του είναι παράγοντες που καθορίζουν την τιμή της ασφάλειας.

2. Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης

Τα φορτηγά δημόσιας χρήσης είναι επαγγελματικά οχήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν δρομολόγια δημόσιου χαρακτήρα. Μπορούν να κάνουν διαδρομές και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό και παρουσιάζουν κάποιες ιδιομορφίες στην ασφάλιση τους καθώς κάποιες εταιρείες δεν προσφέρουν πακέτα γι’ αυτά. Όπως και αντίστοιχα με τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, η ασφάλεια τους καθορίζεται από διάφορους παράγοντες,  δηλαδή την ηλικία του οχήματος, την περιοχή που είναι δηλωμένη ως έδρα, την ιπποδύναμη, το βάρος, το έτος κατασκευής, την ηλικία του οδηγού και τα κυβικά του οχήματος. Η μεγάλη διαφορά είναι πως τα φορτηγά δημόσιας χρήσης μπορούν να έχουν κάποιες επιπλέον καλύψεις αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα να ασφαλιστούν με μικτή ασφάλεια και κάλυψη πυρός/κλοπής.

3. Ασφάλιση φορτίου

Μια άλλου τύπου ασφάλεια που σχετίζεται με τα φορτηγά, είτε ιδιωτικής χρήσης είτε δημόσιας χρήσης, είναι η ασφάλιση του μεταφερόμενου εμπορεύματος από την ώρα που μπαίνει στο όχημα έως τον τελικό προορισμό παράδοσης. Εδώ παράγοντας για την τιμή της ασφάλειας είναι το σύνολο των φορτώσεων – εκφορτώσεων, οι κλιματικοί παράγοντες, η αξία του αλλά και η επικινδυνότητα του. Διάφορες εταιρείες παρέχουν από γενικές βασικές καλύψεις έως πολύ εξειδικευμένες για κάθε επιχείρηση ή δημόσιο φορέα που θέλει να μεταφέρει με ασφάλεια οτιδήποτε.