Πως ξεχωρίζουμε έναν αξιόπιστο ασφαλιστή από μια απάτη;

Πως ξεχωρίζουμε έναν αξιόπιστο ασφαλιστή από μια απάτη;

Ένα μεγάλο μέρος των οδηγών παραμένει πιστό στους παραδοσιακούς ασφαλιστές, καθώς επιλέγει ένα τρίτο πρόσωπο να του προτείνει λύσεις για την ασφάλεια αυτοκινήτου του. Όμως πόσο αξιόπιστος είναι ο άνθρωπος που έχετε επιλέξει;

Εάν τον γνωρίζετε χρόνια και συνεργάζεστε τότε δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης, όμως αρκετοί άνθρωποι έχουν πέσει θύματα απάτης ασφαλιστών με πολλούς και διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις δήθεν ασφαλιστών που προτείνουν στους πελάτες τους συμβόλαια από εταιρείες φαντάσματα, όπου μετά την υπογραφή και την πληρωμή εξαφανίζονται ή ασφαλιστών που πλαστογραφούν άλλα συμβόλαια, ώστε να δώσουν στον πελάτη ένα χαρτί χωρίς ισχύ που απλά έχει το όνομα του.

Πλέον, για να μάθετε εάν το πρόσωπο με το οποίο πρόκειται να κάνετε ένα συμβόλαιο, είναι ένας σοβαρός ασφαλιστής μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες μέσα από το Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Μέσα από τη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του ασφαλιστή, την ιδιότητα του, δηλαδή αν είναι ασφαλιστικός πράκτορας, σύμβουλος ή μεσίτης, για το αν διαθέτει ειδική άδεια επενδυτικών προϊόντων (Πιστοποιητικό Δ’) και για το αν έχει τη δυνατότητα να παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Αν και το συγκεκριμένο μητρώο δεν το γνωρίζει αρκετός κόσμος, πρέπει να αναφέρουμε πως υφίσταται από το 2006 και αποτελεί μία εξαιρετική προσπάθεια ρύθμισης ενός αρκετά μεγάλου οικονομικού χώρου που επικρατούσαν χρόνιες ασάφειες και παρατυπίες.

Πέρα από την εσωτερική ρύθμιση του κλάδου των ασφαλιστών, το συγκεκριμένο μητρώο δίνει τη δυνατότητα να γίνει ξεκάθαρη η δραστηριότητα του κάθε επαγγελματία ασφαλιστή με τέτοιο τρόπο, που πλέον του δίνει την αξιοπιστία να παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένας αξιόπιστος και νόμιμος ασφαλιστής πριν την σύναψη οποιασδήποτε ασφάλειας, είναι υποχρεωμένος να σας παρέχει εντύπως τις παρακάτω πληροφορίες:

  1. Διεύθυνση και αριθμό ταυτότητας.
  2. Το μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
  3. Την συμμετοχή τους σε συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση εάν κατέχουν άνω του 10% στο δικαίωμα ψήφου ή κεφαλαίου της επιχείρησης.
  4. Την διαδικασία με την οποία οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες σε περίπτωση διαφοράς με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Εάν ένας δήθεν ασφαλιστής δεν εμφανίζεται στο μητρώο ή δεν κάνει κάποιο από τα παραπάνω, τότε θα είναι καλύτερο για την δική σας ασφάλεια να μην προχωρήσετε στην αγορά κάποιου προϊόντος του, καθώς υπάρχουν μεγάλες περιπτώσεις να πέσετε θύματα απάτης.