EIOPA

EIOPA: Προειδοποιήσεις προς τις ασφαλιστικές λόγω αρνητικών επιτοκίων

Τις εκτιμήσεις της για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στον ασφαλιστικό κλάδο της Ε.Ε. το περιβάλλον των εξαιρετικά χαμηλών έως και αρνητικών επιτοκίων, έδωσε στη δημοσιότητα η η EIOPA.

Σύμφωνα με την εποπτική Αρχή της Ε.Ε., όπως διαμορφώνεται το εν λόγω περιβάλλον σήμερα, επιφυλάσσει σημαντικές επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό τομέα, όσον αφορά την  κατανομή του ενεργητικού, τον κίνδυνο επανεπένδυσης, την κερδοφορία και τη φερεγγυότητα, ενώ αποτελεί και μία τις σημαντικότερες πηγές συστημικού κινδύνου για τους ασφαλιστές για τα επόμενα χρόνια.

Αυτή η προειδοποίηση απευθύνεται στην εποπτική κοινότητα και τον ασφαλιστικό κλάδο και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και τη διασφάλιση ότι ο ασφαλιστικός τομέας εξακολουθεί να είναι οικονομικά ανθεκτικός. Επιδιώκει επίσης να ενημερώσει τους καταναλωτές και τους αντισυμβαλλόμενους σχετικά με τα μέτρα εποπτείας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των συμφερόντων τους.

Η EIOPA ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές Εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό του αντίκτυπου του περιβάλλοντος εξαιρετικά χαμηλού / αρνητικού επιτοκίου στον ασφαλιστικό τομέα της ΕΕ.

  • Οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να εντείνουν την παρακολούθηση και την εποπτεία των ασφαλιστών που έχει διαπιστωθεί ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη έκθεση στο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.
  • Οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές πρέπει να ξεκινήσουν διάλογο με τις επιχειρήσεις για να διερευνήσουν τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αναλάβουν για τη βελτίωση της οικονομικής τους ανθεκτικότητας.
  • Στο πλαίσιο της βελτίωσης της οικονομικής ανθεκτικότητας και ιδίως του υγιούς κεφαλαιακού σχεδιασμού, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν προσοχή στη διανομή μερισμάτων και οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο είναι αναγκαίο να περιοριστεί η διανομή μερισμάτων.
  • Οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προληπτική ανάκαμψη και τον σχεδιασμό της εξυγίανσης προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα και ο αντίκτυπος των ασφαλιστικών αποτυχιών.
  • Οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές πρέπει να διευρύνουν την ανάλυση του περιβάλλοντος χαμηλού επιτοκίου και επίσης να εξετάσουν τη δυνητική συσσώρευση συστημικών κινδύνων.

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σημειώνει η EIOPA, οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να προσδιορίσουν εάν δεν υπάρχουν τα εργαλεία ή εξουσίες στην υπάρχουσα «εργαλειοθήκη» τους και να φροντίζουν να το αναπληρώνουν.

Οι ενέργειες της EIOPA για την καλύτερη κατανόηση του κινδύνου αυτού και την υποστήριξη των εποπτικών απαντήσεων περιλαμβάνουν τη δημοσίευση γνωμών, εκθέσεων και συστάσεων. και τη συμπερίληψη σεναρίων χαμηλού επιτοκίου σε προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων.

Επί τούτου, η EIOPA τονίζει ότι με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του κινδύνου αυτού και την υποστήριξη των Εθνικών Εποπτικών Αρχών, θα συνεχίσει να δημοσιεύει γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις και συστάσεις ενώ θα συμπεριλάβει σενάρια χαμηλών επιτοκίων στα stress tests.