απώλεια διπλώματος οδήγησης

Τι χρειάζεται για να εκδώσετε νέο δίπλωμα οδήγησης σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας

Εάν έχετε χάσει το δίπλωμα οδήγησης ή εάν πέσατε θύμα κλοπής και σας πήραν το πορτοφόλι που το είχατε μέσα δεν πρέπει να αγχώνεστε καθώς υπάρχει μια αρκετά συγκεκριμένη διαδικασία.

Οι στατιστικές έχουν δείξει πως οι απώλειες διπλώματος οδήγησης είναι αρκετά συχνό φαινόμενο, έτσι έχει σχεδιαστεί ένα απλοποιημένο σύστημα επανέκδοσης τους.

Η διαδικασία επανέκδοσης διπλώματος οδήγησης βελτιώνεται μετα χρόνια καθώς εμπλέκονται όλο και περισσότερο τα πληροφοριακά συστήματα για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η διαδικασία είναι αρκετά απλή, αρχικά πρέπει να πάτε σε ένα Αστυνομικό Τμήμα και να δηλώσετε την κλοπή ή την απώλεια του διπλώματος οδήγησης. Στη συνέχεια ξεκινάτε την διαδικασία επανέκδοσης του διπλώματος οδήγησης σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

1) Αίτηση υπεύθυνης δήλωσης ΜΤΑ014 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα πρέπει να αναφέρεις πως:

α) Πως διαμένετε στην Ελλάδα ή έχετε την ιδιότητα του σπουδαστή ή μαθητή επί έξι (6) μήνες στην χώρα πριν την κατάθεση της.

β) Βεβαίωση πως δεν κατέχετε άλλη ελληνική άδεια οδήγησης ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας ή Λιχτενστάιν. Επιπλέον πως η συγκεκριμένη ελληνική άδεια οδήγησης, δεν έχει αφαιρεθεί από καμία άλλη αρχή.

γ) Το δίπλωμα οδήγησης σας δεν έχει παρακρατηθεί από κάποια δημόσια αρχή, εθνικό ασφαλιστικό φορέα ή φορέα / υπηρεσία της Ε.Ε. ή των παραπάνω κρατών (Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν)

δ) Δεν κατέχετε άδεια οδήγησης τρίτης χώρας εκτός της Ε.Ε.

ε) Εάν επιθυμείτε την αναγραφή της ομάδας αίματος σας στο έντυπο άδειας οδήγησης και την συγκατάθεση σας στην αρχειοθέτηση της συγκεκριμένης πληροφορίας στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

2) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, του διαβατηρίου ή του ατομικού βιβλιάριου υγείας για τους Έλληνες πολίτες. Οι ιθαγενείς άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. θα πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Οι αλλοδαποί πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον πέρα του διαβατηρίου και την άδεια παραμονής στη χώρα.

3) Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτόσημου και εισφοράς υπέρ τρίτων 9,02 ευρώ. Έκδοση από υπηρεσία e-παράβολο κωδικός 66.

4) Παράβολο από την υπηρεσία e-παράβολο κωδικός (28), αξίας 30 ευρώ εάν είναι η πρώτη φορά επανέκδοσης. Εάν κάνετε τη διαδικασία για δεύτερη φορά το παράβολο διπλασιάζεται στα 60 ευρώ. Και για κάθε επόμενη φορά να θυμάστε η προσαύξηση θα είναι σταθερά 30 ευρώ.

5) Δεύτερο παράβολο αξίας 30 ευρώ πάλι από την υπηρεσία των e-παράβολο κωδικός (29)

6) Μία έγχρωμη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου.

7) Βεβαίωση απώλειας ή κλοπής που έχει εκδώσει το Αστυνομικό Τμήμα που κάνατε την δήλωση.

8) Χάρτινο φάκελο με λάστιχα για την αποθήκευση και αρχειοθέτηση των εγγράφων που παραδίδεις.

9) Αίτηση εκτύπωσης νέας άδειας οδήγησης (διπλώματος οδήγησης)

Για την έκδοση των παραβόλων θα πρέπει να επισκεφτείτε το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, e-παράβολο. Η πληρωμή γίνεται στα ΕΛΤΑ ή τραπεζικά, μέσω e-baking υπηρεσιών.

Για την περίπτωση απώλειας τους διπλώματος οδήγησης από κλοπή υπάρχει ένα αρκετά παράδοξο. Στην περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης σας έχει κλαπεί μέσα από το αυτοκίνητο σας την ώρα κλοπής του οχήματος ή διάρρηξης του και ήταν στα πράγματα που απέσπασαν οι ληστές τότε δεν χρειάζεται να καταθέσετε το ένα παράβολο. Όμως στην περίπτωση που η απώλεια ή η ληστεία του έγινε σε εξωτερικό χώρο από το αυτοκίνητο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε κανονικά κάθε έγγραφο.

Να θυμάστε πως το δίπλωμα οδήγησης είναι ένα αρκετά ισχυρό έγγραφο αντίστοιχο της ταυτότητας και του διαβατηρίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αντί του αστυνομικού δελτίου. Σε κάθε περίπτωση απώλειας του μην αμελήσετε να το δηλώσετε και να εκκινήσετε τις διαδικασίες για την έκδοση νέου διπλώματος οδήγησης καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κλέφτες για διάφορους σκοπούς και να βρεθείτε μπλεγμένοι.

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι παραπάνω ενέργειες, ο οδηγός που έχει χάσει το δίπλωμα οδήγησης του, λόγω κλοπής το παραλαμβάνει κανονικά.

Στην περίπτωση όμως έκδοσης νέου διπλώματος οδήγησης που έχει φθαρεί ή αλλοιωθεί, ο ιδιοκτήτης του, θα πρέπει να καταθέσει υποχρεωτικά το παλιό, ώστε οι αρχές να είναι σίγουρες πως δεν θα υπάρξει θέμα διπλού εγγράφου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση σε έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας, εάν εντοπιστεί το παλιό δίπλωμα οδήγησης θα αντιμετωπίσετε κατηγορίες για παραχάραξη δημόσιων εγγράφων.

Το συνολικό κόστος επανέκδοσης νέου διπλώματος οδήγησης ανέρχεται στα 69,02 ευρώ, χωρίς το κόστος των φωτογραφιών για την πρώτη φορά και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης είναι από 30 ως 50 ημέρες.