Πόσο CO2 εκπέμπουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πόσο CO2 εκπέμπουν;

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι τελικά καθαρά; Πόσο CO2 εκπέμπουν ανά χιλιόμετρο; Όλα όσα δείχνουν οι αριθμοί και η σύγκριση τους με τους συμβατικούς κινητήρες.

Ας ξεκινήσουμε από μία αρχή, πως καμία απολύτως συσκευή δεν είναι εντελώς καθαρή. Από τη στιγμή που χρειάζεται ενέργεια για να μπει σε λειτουργία, κάπου στον κόσμο έχει παραχθεί CO2.

Το παραπάνω ισχύει και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όμως ποια είναι η διαφορά τους από τα συμβατικά;

Πόσο καθαρά είναι τα ηλεκτρικά;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και κάποιες επεξεργασίες μέσω συστημάτων αναγωγής, ένα μέσο ηλεκτρικό αυτοκίνητο καταναλώνει περίπου 18 kW/ 100 km. Αυτό μεταφράζεται σε εκπομπές CO2 μόλις 129 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, όσο δηλαδή ένα συμβατικό σουπερμίνι για την Ελλάδα.

Εδώ πρέπει να γίνει όμως μία αναφορά στον τρόπο εκτίμησης. Οι εκπομπές CO2 αλλάζουν ανάλογα με τον τρόπο που έχει παραχθεί η ενέργεια.

Έτσι η κάθε χώρα μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικές εκπομπές ανάλογα το ενεργειακό της πλάνο. Για παράδειγμα στη Σουηδία το ίδιο όχημα παράγει μόλις 8 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο! Σίγουρα όμως στην Ελλάδα σήμερα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραμένει πολύ καθαρότερο από ένα συμβατικό.

Η σημασία των ΑΠΕ

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι το κλειδί για ακόμη πιο καθαρές μετακινήσεις. Δεν θα έχει ουσία να μιλάμε για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αν η παραγωγή ενέργειας συνέχιζε να γινόταν με πετρέλαιο ή λιγνίτη.

Έτσι τα ευρωπαϊκά κράτη μαζί με την ηλεκτροκίνηση, αλλάζουν και τον τρόπο παραγωγής ενέργειας ενισχύοντας τις μονάδες ΑΠΕ και φυσικού αερίου.

Αυτή η αλλαγή είναι κρίσιμη καθώς συμβάλει σε τεράστιο βαθμό στη μείωση των εκπομπών CO2, βοηθώντας εν τέλει στο στόχο των καθαρών μετακινήσεων.

Πράσινες πολιτικές

Τα κράτη της Ε.Ε. έχουν ρίξει όλο τους το ενδιαφέρον ακριβώς σε αυτό το κομμάτι, στο μετασχηματισμό της φύσης της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να πετύχουν μείωση των εκπομπών CO2 και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Οι πράσινες πολιτικές είναι πλέον μέρος της ζωής μας και μας οδηγούν στο να βλέπουμε νέα εργαλεία και λύσεις στην καθημερινότητα μας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως γίνεται τόσος λόγος για τον τρόπο παραγωγής της ενέργειας, αλλά και την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Υπάρχει μία άμεση σύνδεση!