Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας καθιερωθεί στον τραπεζικό κλάδο ως η 1η τράπεζα στην Ελλάδα,  επέκτεινε τις εργασίες της και στην ασφαλιστική αγορά, προσφέροντας ανταγωνιστικά και ευέλικτα προϊόντα στους καταναλωτές.  Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ασφαλιστικά πακέτα για:

  • Ασφάλεια Οχήματος
  • Ασφάλειες Υγείας – Ατυχημάτων
  • Ασφάλεια συναλλαγών