Τι χρειάζεται, αλλά και πόσο κοστίζει η μεταβίβαση οχήματος (1)

Τι χρειάζεται, αλλά και πόσο κοστίζει η μεταβίβαση αυτοκινήτου

Όλοι οι ιδιοκτήτες κάποια στιγμή θα μπουν στη διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτου, είτε γιατί το παραχωρήσουν σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο, είτε γιατί αποφάσισαν να το πουλήσουν.

Αν και πρόκειται για μία απλή και γρήγορη διαδικασία, η μεταβίβαση αυτοκινήτου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να γίνει σωστά για να μην έχει προβλήματα καμία από τις δύο πλευρές.

Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε μεταβίβαση του οχήματος  σας είναι σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση είναι:

-Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
-Ισχύον ΚΤΕΟ
-Αίτηση Μεταβίβασης Οχήματος
-Κυριότητα, σε περίπτωση που ο πωλητής το είχε αγοράσει με δάνειο
-Αστυνομική ταυτότητα πωλητή και αγοραστή
-ΑΦΜ αγοραστή
-Παραστατικό τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης οχήματος και του τέλους της άδειας κυκλοφορίας, όπου στην αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται η πινακίδα του οχήματος.

Πωλητής και αγοραστής ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αφού έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανταλλάσσουν υπεύθυνες δηλώσεις με το ίδιο ποσό, ώστε να υποβληθεί στην εφορία.

Η διαδικασία μεταβίβασης οχήματος διαρκεί περίπου 3 ημέρες και μέσα σε αυτό το διάστημα ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να ασφαλίσει και να κινεί νόμιμα το όχημα του έχοντας απλώς σφραγισμένη, από το υπουργείο φωτοτυπία της άδειας έως να παραλάβει την νέα πρωτότυπη.

Τα έξοδα για την μεταβίβαση οχήματος είναι ένα σταθερό τέλος άδειας κυκλοφορίας που ανέρχεται στα 75€ και τα τέλη μεταβίβασης που διαμορφώνονται με βάση τον κυβισμό του οχήματος:

  • 30€ για οχήματα 51-400 κ.ε.
  • 45€ για οχήματα 401-800 κ.ε.
  • 60€ για οχήματα 801-1.300 κ.ε.
  • 90€ για οχήματα 1.301-1600 κ.ε.
  • 120€ για οχήματα 1601.-1900 κ.ε.
  • 145€ για οχήματα 1.901-2.500 κ.ε.
  • 205€ για οχήματα 2.501 κ.ε. και άνω

Όταν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση αυτοκινήτου ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλιστή του. Η ασφάλεια αυτοκινήτου θα σταματήσει να ισχύει 30 μέρες μετά τη μεταβίβαση του οχήματος και η ασφαλιστική εταιρεία θα επιστρέψει το ποσό που αναλογεί για τις υπολειπόμενες ημέρες ως τη λήξη του συμβολαίου.

Ο νέος ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να συνάψει ασφάλεια αυτοκινήτου την πρώτη ημέρα της μεταβίβασης οχήματος ώστε να μην έχει κυρώσεις που εμπίπτουν στα ανασφάλιστα οχήματα.

Για να είστε σίγουροι πως η παραπάνω ενέργειες θα γίνουν σωστά και δεν θα πέσετε θύματα απάτης, θα πρέπει να είστε παρόντες σε κάθε βήμα και να αποφύγετε την εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα.