Ενοικιάσεις mini van

Όλες οι αλλαγές που πρέπει να γνωρίζεις για την ενοικίαση mini van

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση φέρνει μία σειρά δεδομένων για τις ενοικιάσεις mini van και την ασφάλιση τους.

Οι νέοι όροι αφορούν την εκμίσθωση των οχημάτων τύπου mini van με οδηγό που παρέχουν τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, αλλά και τα τουριστικά γραφεία.

Έτσι οι νέες αλλαγές είναι για την ενοικίαση mini van είναι:

-Κατάργηση της υποχρέωσης ελάχιστου ορίου των 1.500 κυβικών εκατοστών. Πλέον η αγορά εκμίσθωσης ανοίγει και για mini van μικρότερου κυβισμού.

-Υποχρεωτική τήρηση τεχνολογικών προδιαγραφών EURO 5 ή μεταγενέστερων για όλα τα mini van που πρόκειται να εκμισθώνονται.

-Ελάχιστος χρόνος εκμίσθωσης των mini van ορίζονται οι τρείς ώρες για όλα τα νησιά, πλην Κρήτης και Εύβοιας. Κατά την τουριστική περίοδο (Μάιο – Αύγουστο) ο ελάχιστος χρόνος εκμίσθωσης ορίζεται στη μισή ώρα, όπως ίσχυε παλιότερα.

-Ορίζεται το ελάχιστο τίμημα εκμίσθωσης για mini van με οδηγό. Για την εκμίσθωση κατά την περίοδο που ισχύει ο ελάχιστος χρόνος των τριών ορών, το νέο ελάχιστο τίμημα ανέρχεται στα 180 ευρώ, ενώ κατά την περίοδο που ισχύει η μισή ώρα, η ελάχιστη εκμίσθωση ανέρχεται στα 80 ευρώ.

Η νέα υπουργική απόφαση εισάγει επιπλέον τρεις προϋποθέσεις για τους οδηγούς των mini van:

-Να έχουν καλή γνώση μίας επιπλέον ξένης γλώσσας πλην της ελληνικής

-Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας άλλων χωρών.

-Να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.

Η νέα υπουργική απόφαση φιλοδοξεί να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο εκμίσθωσης για τα mini van με οδηγό, τα οποία είναι πολύ δημοφιλή κατά τους θερινούς μήνες. Παράλληλα οι αλλαγές ως προς την τιμολογιακή πολιτική, αλλά και τα προσόντα των οδηγών εξασφαλίζουν πως οι πελάτες θα λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες.

Από την άλλη πλευρά οι τεχνολογικές προδιαγραφές των mini van, θα βοηθήσουν στην διαχείριση των περιβαλλοντικών ρύπων, θα ανανεώσουν τον κουρασμένο στόλο, θα παρέχουν ποιοτικότερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις και θα εξισορροπήσουν τον ανταγωνισμό στον κλάδο.

Τέλος οι επαγγελματίες οδηγοί των mini van θα επωφεληθούν, καθώς πλέον θα είναι ελεγχόμενο το πλαίσιο εργασίας τους και σίγουρα αναβαθμισμένο και ασφαλέστερο το όχημα το οποίο καλούνται να οδηγούν. Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να γνωρίζουν πως η συντήρηση και η αναφορά οποιουδήποτε προβλήματος στο mini van θα πρέπει να γίνεται άμεσα στην εταιρεία ή το γραφείο εκμίσθωσης, ώστε να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι ή οι επιβάτες τους.