προϋποθέσεις για μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αποκτήσεις μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου;

Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου δεν παραχωρείται σε όλα τα οχήματα και δες το γιατί.

Σε αντίθεση με κάθε άλλο ασφαλιστικό προϊόν που λαμβάνεις εύκολα απλά καταθέτοντας τα χαρτιά σου η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου έχει δύο βασικές προϋποθέσεις.

Πολιτική παλαιότητας

Η πρώτη είναι η πολιτική παλαιότητας που ακολουθεί η κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Οι περισσότερες εταιρείες δέχονται να παραχωρήσουν το δικαίωμα σύναψης μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου με οδηγούς που το όχημα τους είναι το πολύ έως 10 ετών.

Παράλληλα κάποιες άλλες εταιρείες έχουν κάνει αυστηρότερη τη συγκεκριμένη πολιτική και ορίζουν τα 8 χρόνια ως μέγιστη παλαιότητα.

Ο λόγος είναι πως τα παλαιά οχήματα είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν μεγαλύτερε βλάβες σε ένα ατύχημα και να έχουν αυξημένο κόστος στο service τους καθώς πολλές φορές τα ανταλλακτικά είναι σε έλλειψη και είναι πιο ακριβά.

Προασφαλιστικός έλεγχος

Ο δεύτερη προϋπόθεση είναι η καλή κατάσταση του οχήματος. Η ασφαλιστική εταιρεία πριν δεχτεί την σύναψη μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου με κάποιον οδηγό, θα πρέπει να είναι σίγουρη για το όχημα που ασφαλίζει.

Έτσι θα στείλει έναν εμπειρογνώμονα ώστε να καταγράψει την κατάσταση του οχήματος και να δει εάν υπάρχουν ελαττωματικά μέρη που σε ένα ατύχημα ενδέχεται να καταστραφούν και να αυξήσουν κατά πολύ το κόστος αποκατάστασης.

Στην περίπτωση που εντοπιστεί κάτι αντίστοιχο υπάρχουν τρία σενάρια:

1) Η ασφαλιστική να παραχωρήσει μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου με υψηλότερο ποσό απαλλαγής, ως συνέπεια του αυξημένου ρίσκου που λαμβάνει.

2) Η ασφαλιστική να προχωρήσει σε σύναψη συμβολαίου που δεν ασφαλίζει όμως τα δυσλειτουργικά τμήματα.

3) Η ασφαλιστική να αρνηθεί την παραχώρηση μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου για το συγκεκριμένο όχημα έως ότου βελτιωθεί η μηχανική του κατάσταση.

Με αυτό τον τρόπο γίνεται το απαραίτητο φιλτράρισμα ώστε να είναι καλυμμένες και οι δύο πλευρές.

Κατά καιρούς έχουν υπάρξει περιπτώσεις οδηγών που προσπαθούσαν να παρουσιάσουν μεγαλύτερες ζημιές στην περίπτωση ενός ατυχήματος από τις υπάρχουσες μόνο και μόνο για να λάβουν μεγαλύτερες αποζημιώσεις και να λάβουν στην ουσία δωρεάν service.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι τόσο αυστηρές και θέλουν να είναι σίγουρες για τα οχήματα που καλύπτουν με την μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου.

Σκοπός της μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου είναι να καλύπτει σε ένα ατύχημα τον οδηγό και να τον αποζημιώνει ακόμα και στο σενάριο που αυτός φέρει την αποκλειστική ευθύνη πρόκλησης του.