άλλος οδηγός στην ασφάλεια αυτοκινήτου

Πότε σε μία ασφάλεια αυτοκινήτου δηλώνεται ο άλλος οδηγός

Σε μερικές περιπτώσεις είναι αναγκαίο να δηλώνεται και άλλος οδηγός στην ασφάλεια αυτοκινήτου εκτός από εμάς.

Μία ασφάλεια αυτοκινήτου κανονικά εκδίδεται με τα στοιχεία ενός προσώπου, όμως το όχημα μπορεί να είναι κοινόχρηστο για μία επιχείρηση ή μία οικογένεια. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν καλό να το γνωρίζει η ασφαλιστική εταιρεία.

Όμως στις δύο παρακάτω περιπτώσεις που θα αναφερθούν είναι αναγκαίο να δηλώνεται στην ασφάλεια αυτοκινήτου και ο άλλος οδηγός και να εκδίδεται με τα στοιχεία δύο ή και περισσότερων ατόμων.

Οδηγοί κάτω των 23 ετών

Όλοι οι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους οφείλουν να δηλώνονται σε μία ασφάλεια αυτοκινήτου ως άλλοι οδηγοί ανεξάρτητα από τα χρόνια που έχουν το δίπλωμα τους.

Ο νόμος προβλέπει αυτή τη ρύθμιση μέσω του επασφάλιστρου νέου οδηγού λόγω της απειρίας η οποία αυξάνει τον δείκτη ρίσκου εμπλοκής σε ένα ατύχημα. Έτσι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μία μικρή επιβάρυνση της ασφάλειας αυτοκινήτου η οποία αναφέρει και τον άλλο οδηγό.

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως ο κάτοχος του οχήματος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην ασφάλεια αυτοκινήτου τον άλλο οδηγό, καθώς αν δεν αναφερθεί και ο νεαρός οδηγός εμπλακεί σε ατύχημα δεν θα έχει ασφαλιστική κάλυψη.

Σε αυτή την περίπτωση το όχημα θεωρείται ανασφάλιστο.

Οδηγοί με δίπλωμα που δεν έχει συμπληρώσει 12 μήνες

Μία δεύτερη περίπτωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ο άλλος οδηγός στην ασφάλεια αυτοκινήτου είναι όταν αυτός έχει αποκτήσει πρόσφατα δίπλωμα, δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει 12 μήνες.

Αυτή η περίπτωση είναι η δεύτερη η οποία αναγκάζει τον ιδιοκτήτη να πληρώσει το επασφάλιστρο νέου οδηγού στην ασφάλεια αυτοκινήτου, καθώς υπάρχει ένας άπειρος οδηγός και το ρίσκο ατυχήματος αυξάνεται.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα παράγοντα δεν παίζει η ηλικία του οδηγού, αλλά ο καιρός κατοχής του διπλώματος.

Ομοίως εάν ένας οδηγός με πρόσφατα αποκτημένο δίπλωμα δεν δηλωθεί ως άλλος οδηγός και εμπλακεί σε ατύχημα, η ασφάλεια αυτοκινήτου δεν θα τον καλύψει.

Αυτός είναι και ο λόγος που μία ασφάλεια αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά και με σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, καθώς η ακρίβεια είναι αυτή που θα καθορίσει την ώρα που θα την χρειαστούμε την κάλυψη μας.