Δεύτερος οδηγός στην ασφάλεια αυτοκινήτου

Πότε θα πρέπει να δηλώνεται ο δεύτερος οδηγός σε μια ασφάλεια αυτοκινήτου;

Μία ασφάλεια αυτοκινήτου εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του οδηγού του οχήματος, όμως τι γίνεται στην περίπτωση που το οδηγούν περισσότεροι;

Ένα αρκετό συχνό φαινόμενο είναι το ίδιο όχημα να το χρησιμοποιούν αρκετοί οδηγοί, όμως να έχει μία κοινή ασφάλεια αυτοκινήτου.

Το παρόν σενάριο είναι νόμιμο με δύο βασικές εξαιρέσεις.

Η πρώτη είναι η περίπτωση που το όχημα το οδηγεί οδηγός κάτω των 23 ετών, όπως για παράδειγμα το παιδί μίας οικογένειας. Στο συγκεκριμένο σενάριο, κατά τη σύναψη της ασφάλειας αυτοκινήτου, ο βασικός οδηγός οφείλει να δηλώσει ως δεύτερο οδηγό τον νέο κάτω των 23 ετών.

Ο λόγος είναι πως μία ασφάλεια αυτοκινήτου που καλύπτει έναν οδηγό κάτω των 23 ετών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει επασφάλιστρο νέου οδηγού, καθώς υπάρχει αυξημένο ρίσκο εμπλοκής σε κάποιο ατύχημα λόγω απειρίας ανεξάρτητα από τα έτη που κατέχει το δίπλωμα του.

Η δεύτερη περίπτωση δήλωσης δεύτερου οδηγού είναι η διάρκεια του διπλώματος. Ένας οδηγός άνω των 23 ετών, ο οποίος έχει αποκτήσει δίπλωμα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οφείλει να δηλώνεται ως δεύτερος οδηγός στην ασφάλεια αυτοκινήτου, καθώς χρειάζεται αντίστοιχα επασφάλιστρο λόγω απειρίας.

Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, η ασφάλεια αυτοκινήτου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ονόματα και τα στοιχεία των δεύτερων οδηγών, ώστε να είναι ενεργή σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Το επασφάλιστρο νέου οδηγού, αποτελεί έναν δείκτη αυξημένου κινδύνου που έρχεται ως μία μικρή οικονομική επιβάρυνση στο τελικό συμβόλαιο ασφάλειας αυτοκινήτου. Αν και δεν ακούγεται ευχάριστο για τον καταναλωτή, ο νόμος έχει προκύψει από τα στοιχεία, αλλά και την οδηγική συμπεριφορά ετών.

Οι νέοι οδηγοί δεν μπορούν να διαχειριστούν μία κατάσταση και είναι πιο σύνηθες να εμπλέκονται σε ατυχήματα. Αυτό έχει ως συνέπεια το αυξημένο ρίσκο και έτσι την αύξηση του ποσού της ασφάλειας αυτοκινήτου.

Πέρα όμως της μη εξαίρεσης κάλυψης σε ένα ατύχημα, το επασφάλιστρο, οφείλει να είναι ενεργό σε μία ασφάλεια αυτοκινήτου, καθώς σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο της τροχαίας, ο νέος οδηγός που δεν το έχει πληρώσει θα επιβαρυνθεί με σχετικό πρόστιμο.

Σε κάθε περίπτωση η δήλωση του δεύτερου οδηγού, ειδικά εάν οι νέοι οδηγούν ένα κοινόχρηστο όχημα, βοηθά η ασφάλεια αυτοκινήτου να είναι πιο ξεκάθαρη και σαφής.