απαλλαγή σε μία μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου

Πως λειτουργεί η απαλλαγή σε μία μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου;

Ο βασικότερος όρος στη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η απαλλαγή η οποία καθορίζει το ύψος των ασφαλίστρων και της αποζημίωσης.

Είναι λανθασμένο το συμπέρασμα πως μία μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου αποζημιώνει σε κάθε περίπτωση με υψηλά ποσά.

Αυτό που καθορίζει το ύψος, αλλά και τη φύση της αποζημίωσης που προβλέπουν οι μικτές ασφάλειες αυτοκινήτου είναι το ποσό της απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου.

Η απαλλαγή είναι το ποσό με το οποίο ο ασφαλισμένος συμμετέχει στην αποκατάσταση μίας ζημιάς. Η απαλλαγή εκτός από την αποζημίωση καθορίζει και το ποσό των ασφαλίστρων μίας μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου.

Έτσι είναι συχνό το φαινόμενο κάποιος να θεωρεί πως βρήκε μία πολύ καλή μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου λόγω χαμηλών ασφαλίστρων, αλλά στην πραγματικότητα να έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό απαλλαγής.

Ένα παράδειγμα που μπορεί να βοηθήσει να γίνει αντιληπτή η λειτουργία της απαλλαγής στις μικτές ασφάλειες αυτοκινήτου είναι το παρακάτω.

Ας υποθέσουμε πως ένας οδηγός έχει συμφωνήσει μία μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου με οριζόμενο ποσό απαλλαγής τα 200 ευρώ. Στην περίπτωση ενός ατυχήματος που ευθύνεται ο ασφαλισμένος και η αποκατάσταση ανέρχεται στα 1.200 ευρώ, ο οδηγός θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία με 1.000 ευρώ, ενώ αυτός θα κληθεί να πληρώσει 200.

Όμως στην περίπτωση που η ζημιά ανέρχεται στα 190 ευρώ η ασφαλιστική δεν θα αποζημιώσει καθώς η απαλλαγή είναι μεγαλύτερη της ζημιάς.

Αυτός είναι και ο λόγος που ένας οδηγός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με το αναγραφόμενο ποσό απαλλαγής στη μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου.

Η επιλογή που έχεις να κάνεις ως οδηγός λοιπόν, είναι αν θες μία μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου που καλύπτει για μικρές ζημιές ή μία που θα σε καλύψει μόνο για μεγάλα ποσά.

Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να ξέρεις πως τα ασφάλιστρα θα είναι σαφώς υψηλότερα, όμως θα σου παρέχεται μεγαλύτερη κάλυψη στις εκάστοτε βλάβες, ακόμα και με δική σου υπαιτιότητα.

Στην δεύτερη περίπτωση επιλέγεις ένα συμβόλαιο το οποίο δεν καλύπτει τις μικρές βλάβες, όμως είσαι σίγουρος πως σε κάποιο σοβαρό ατύχημα που καταστράφηκαν μέρη όπως η μηχανή ή χρειάζεται κάποια αντικατάσταση ένα μέρος του οχήματος σου θα είσαι καλυμμένος.

Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου πρέπει να σχεδιάζεται με βάση τις δύο παραπάνω προσδοκίες, αλλά και το ποσό το οποίο είναι ο κάθε οδηγός διαθέσιμος να πληρώνει ως ασφάλιστρα.