Μαύρο κουτί αυτοκινήτου και ασφάλειες

Πώς το «μαύρο κουτί» θα αλλάξει την ασφάλεια αυτοκινήτου

Ο κλάδος της ασφάλειας αυτοκινήτου θα αλλάξει ριζικά με την είσοδο των «μαύρων κουτιών» που θα καταγράφουν τα δεδομένα κάθε τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ε. που θα είναι σε ισχύ το 2022, τα ιδιωτικά οχήματα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ειδικό καταγραφέα συμβάντων, αντίστοιχο με το «μαύρο κουτί» που φέρουν τα αεροπλάνα σήμερα.

Σκοπός του «μαύρου κουτιού» είναι να παράγει δεδομένα σχετικά με τη φύση, αλλά και τις συνθήκες του κάθε ατυχήματος, κάτι που θα οδηγήσει σε πλήρη μετασχηματισμό των ασφαλειών αυτοκινήτου.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πλέον θα γνωρίζουν στη στιγμή, ποιος είναι ο υπαίτιος του ατυχήματος, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά για την ικανότητα του οδηγού, εφόσον η νέα νομοθεσία θα αναγκάζει τους κατασκευαστές να συμπεριλαμβάνουν τεχνολογίες που θα παρακολουθούν και θα προστατεύουν τον οδηγό.

Αυτό θα έχει ως συνέπεια να δούμε μεγάλες αλλαγές στις αποζημιώσεις που παρέχουν οι ασφάλειες αυτοκινήτων, καθώς πλέον το ύψος τους θα καθορίζεται από πολλαπλούς παράγοντες.

Επιπλέον το κόστος ασφάλειας αυτοκινήτου θα αναπροσαρμόζεται από τη συμπεριφορά του οδηγού και τους κινδύνους που διατρέχει με βάση το προφίλ του. Έτσι ένας προσεκτικός οδηγός θα δει σημαντικές μειώσεις στα ασφάλιστρα του, ενώ ένας ριψοκίνδυνος θα επιβαρύνεται με αυξήσεις λόγω του μεγάλου ρίσκου να αποτελέσει αιτία ατυχήματος.

Τα «μαύρα κουτιά» πέρα των θετικών αλλαγών που θα φέρουν στον κλάδο της ασφάλειας αυτοκινήτου, θα παρέχουν και προστασία στα αυτοκίνητα από κλοπές, καθώς εκπέμπουν ειδικό σήμα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να δούμε μεγάλους μετασχηματισμούς στις τιμές των μεικτών ασφαλειών αυτοκινήτου.

Φυσικά τα «μαύρα κουτιά» δεν θα γίνουν απ’ όλους ευπρόσδεκτα, καθώς εγείρουν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία οι εταιρείες θα πρέπει να δουλέψουν αρκετά ώστε να μην έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική αλλαγών στις ασφάλειες αυτοκινήτων.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που γυρίζει αργά το βράδυ από τη δουλειά του, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο προφίλ του κουρασμένου οδηγού, καθώς αυτό αποτελεί την καθημερινότητα του. Έτσι θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη, ώστε αυτόν τον οδηγό να τον προστατεύει η ασφάλεια αυτοκινήτου του στην περίπτωση ενός ατυχήματος, ώστε να μην επιβαρυνθεί με την υπαιτιότητα του ατυχήματος λόγω κόπωσης.

Έτσι θα πρέπει να υιοθετηθεί από τις εταιρείες ένας μεικτός δείκτης προσμέτρησης ρίσκου για την κοστολόγηση των ασφαλειών αυτοκινήτου.