Πώς θα αξιολογούσατε τις παροχές της μικτής ασφάλειας σε σχέση με την τιμή της;