Μαρία Μ.

Εγώ τράκαρα και η ασφαλιστική μου εταιρία με κάλυψε 100% .