Θεσμικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά οχήματα

Τέθηκαν οι προδιαγραφές για τα σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη δικτύου σημείων φόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, συμφώνησαν το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα.

Στη νέα ρύθμιση, περιλαμβάνονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη ενός δικτύου συσκευών επαναφόρτισης, που αποτελούν το σημαντικότερο προαπαιτούμενο για την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Μέσα σε αυτή τη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται μία σειρά νόμων που ενσωματώνουν κοινοτικές οδηγίες της Ε.Ε. για τους σταθμούς φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν σχετικές ρυθμίσεις.

Στο ενιαίο πλαίσιο για την ανάπτυξη της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων προβλέπεται πως έως το 2030 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το εθνικό δίκτυο σταθμών επαναφόρτισης, ενώ θεσπίζονται και διάφορα οικονομικά κίνητρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, όπως η απαλλαγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την καταβολή τελών κυκλοφορίας, τελών ταξινόμησης και φόρου πολυτελείας.

Παράλληλα πέρα από τους στόχους μετάβασης των ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, συμπεριλαμβάνονται και στόχοι που αναφέρονται σε κατηγορίες οχημάτων με υψηλό μεταφορικό έργο όπως τα λεωφορεία, τα ταξί, οι εταιρείες ενοικιάσεων κλπ.

Έτσι μέσα στο 2030, στόχος είναι πως οι στόλοι των παραπάνω κατηγοριών θα πρέπει να απαρτίζονται από ηλεκτρικά οχήματα τουλάχιστον κατά 10%.

Σκοπός είναι πως αυτό θα οδηγήσει σε συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των επιβατικών οχημάτων κατά 9%.

Η παρούσα συμφωνία μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ιστορική» καθώς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την θέσπιση «πράσινων πολιτικών» στον τομέα των μεταφορών και των μετακινήσεων.

Σήμερα το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης είναι αρκετά μικρό, ενώ αρκετές δημοτικές αρχές σταδιακά ανανεώνουν τον στόλο τους με ηλεκτρικά οχήματα, μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε..

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για τα ηλεκτρικά οχήματα, ώστε να καταστούν πλήρως λειτουργικά και εκτός πόλης, δίνοντας τους μεγαλύτερη αυτονομία, ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν πέρα της αστικής περιοχής στην οποία υπάρχει ηλεκτρικός σταθμός.

Τέλος η ανανέωση του στόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς με ηλεκτρικά οχήματα, θα μειώσει σε σημαντικό βαθμό τους αστικούς ρύπους, προσφέροντας φιλικότερες και ποιοτικότερες μετακινήσεις.