Τι είναι η νομική προστασία και γιατί είναι απαραίτητη σε κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου

Τι είναι η νομική προστασία και γιατί είναι απαραίτητη σε κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου

Σίγουρα θα έχετε δει αρκετές φορές τη νομική προστασία να αναφέρεται σε κάποιο ασφαλιστικό συμβόλαιο είτε ως βασική, είτε ως προαιρετική κάλυψη.

Όμως γνωρίζετε το πραγματικό περιεχόμενο της νομικής προστασίας;

Η νομική προστασία πρόκειται για μία από τις χρησιμότερες καλύψεις, που δεν θα πρέπει να λείπει από καμία ασφάλεια αυτοκινήτου, καθώς καλύπτει τα δικαστικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από ένα ατύχημα.

Και όμως ένα ατύχημα δεν έχει πάντα αίσιο τέλος με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια. Αρκετές φορές οι εντάσεις ή τα αποτελέσματα οδηγούν κάποια πλευρά να κινηθεί νομικά, αντί να λυθεί το θέμα ιδιωτικά και εκεί είναι που χρειάζεστε πραγματικά την κάλυψη της νομικής προστασίας.

Αναλυτικά τι καλύπτει η κάλυψη νομικής προστασίας:

Την αμοιβή του δικηγόρου

Όταν ενεργοποιηθεί η νομική προστασία, τότε ο δικηγόρος που θα αναλάβει την υπόθεση σας θα πληρωθεί μέσα από την ασφαλιστική σας εταιρεία. Αρκετές φορές μάλιστα, οι μεγάλες ασφαλιστικές συνεργάζονται με δικηγορικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν τις υποθέσεις του πελατολόγιου τους, εξασφαλίζοντας ποιοτική και αποτελεσματική εκπροσώπηση των ασφαλισμένων.

Το σύνολο των δικαστικών εξόδων

Κάθε υπόθεση που καταλήγει στο δικαστήριο κοστίζει. Αυτά τα δικαστικά έξοδα δεν θα τα επωμιστείτε εσείς, αλλά η ασφαλιστική σας εταιρεία, εάν έχετε συμβόλαιο με νομική προστασία. Έτσι γλιτώνετε από τα περιττά έξοδα.

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών και πραγματογνωμόνων

Εντός των δικαστικών εξόδων που καλύπτει η νομική προστασία, βρίσκονται οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών και πραγματογνωμόνων. Έτσι είστε σίγουροι πως η εκπροσώπηση σας σε μία δικαστική διαμάχη δεν θα σας κοστίσει.

Άλλες Δικαστικές δαπάνες

Η νομική προστασία καλύπτει κάθε δικαστική δαπάνη που προκύπτει όταν αυτή επιδικαστεί στον αντίδικο.

Διεκδίκηση αξίωσης αποζημίωσης

Σε περίπτωση ατυχήματος έχετε κάθε δικαίωμα να διεκδικήσετε τις αποζημιώσεις που προβλέπονται από τον νόμο για συγκρούσεις και υλικές ζημιές, τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο.

Έξοδα υπεράσπισης

Η νομική προστασία σας παρέχει επιπλέον τα έξοδα για την υπεράσπιση σας σε ποινικά δικαστήρια που προέκυψαν λόγω τροχαίου.

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε τους όρους και τα ποσά που καλύπτει η κάθε ασφαλιστική εταιρεία στην παροχή της νομικής προστασίας. Αυτό μπορεί να είναι και αιτία διαφοροποίησης της τελικής τιμής της ασφάλειας αυτοκινήτου σας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν ενδιαφέρεστε για μία δυνατή ασφάλεια, θα πρέπει να αναζητάτε συμβόλαια τα οποία σας καλύπτουν μεγάλα δικαστικά ποσά.