Φιλικός Διακανονισμός

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός και πως μπορεί να σας βοηθήσει

Ο φιλικός διακανονισμός αποτελεί ένα σύστημα άμεσης καταβολής αποζημιώσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μέσα από τις συνεργασίες των ασφαλιστικών εταιρειών. Για να ισχύσει ο φιλικός διακανονισμός θα πρέπει οι εταιρείες των εμπλεκόμενων οδηγών να συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα. Για να δούμε όμως, γιατί ένας οδηγός είναι καλό να επιλέγει ασφάλεια αυτοκινήτου που συμμετέχει στο φιλικό διακανονισμό:

1. Αποζημιώνεται εξαιρετικά γρήγορα

Όπως είπαμε ο φιλικός διακανονισμός είναι μια ενδοεταιρική ρύθμιση υπό προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ατυχήματος με υλικές ζημιές έως 6.500 ευρώ ο ασφαλιζόμενος αποζημιώνεται άμεσα από την εταιρεία του αρκεί και η εταιρεία του υπαίτιου οδηγού να συμμετέχει στο πρόγραμμα.

2. Καλύπτεται και για σωματικές βλάβες

Στην περίπτωση ατυχήματος που έχουν προκληθεί σωματικές βλάβες έως 30.000 ευρώ δύναται να ενεργοποιηθεί ο φιλικός διακανονισμός για άμεση αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα, ο φιλικός διακανονισμός αποζημιώνει άμεσα κάθε άτομο που συμμετείχε στο ατύχημα αρκεί το κόστος των σωματικών βλαβών να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ ανά άτομο.

3. Αποφεύγει τις νομικές διαδικασίες

Η καταβολή αποζημίωσης μετά από ένα ατύχημα είναι μια αργή διαδικασία που μπορεί να πάρει μήνες ή ακόμα και χρόνια, καθώς το νομικό σύστημα στην Ελλάδα είναι δυσκίνητο και το Επικουρικό Κεφάλαιο υπερχρεωμένο. Με τον φιλικό διακανονισμό γλυτώνετε τα νομικά τρεξίματα, καθώς οι αποζημιώσεις έρχονται απευθείας από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

4. Συμμετέχουν αρκετές εταιρείες

Οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας συμμετέχουν στο πρόγραμμα του φιλικού διακανονισμού. Έτσι ένας οδηγός που έχει ασφάλεια με συμμετοχή στον φιλικό διακανονισμό, είναι πολύ πιθανό αν εμπλακεί σε ατύχημα με κάποιον άλλον οδηγό, να λύσει το θέμα άμεσα, καθώς υποστηρίζεται από τις περισσότερες εταιρείες.

5. Έχει δωρεάν μετακίνηση του οχήματος

Ο φιλικός διακανονισμός πέρα από την άμεση αποζημίωση, προβλέπει και τη δωρεάν μετακίνηση του οχήματος προς το συνεργείο που θα αναλάβει την επισκευή. Με αυτό τον τρόπο ο οδηγός δεν επωμίζεται το επιπλέον κόστος εάν δεν είχε οδική βοήθεια.