Τροχαίο ατύχημα

Αυξημένη η συχνότητα ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου το 2019

Αυξητική τάση εμφάνισε η συχνότητα ζημιών στον κλάδο οχημάτων το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Επετηρίδας Οχημάτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ).

Το περασμένο έτος, η καταγραφή της συχνότητας ζημιών στα οχήματα ανήλθε στο 9,9% από 9,26% το 2018 ενώ αντίστοιχα αυξητικά κινήθηκε και η συχνότητα στην αστική ευθύνη οχημάτων η οποία έφτασε στο 6,86% από το 6,56%. Ωστόσο, το μέσο κόστος ζημιών μειώθηκε σε 1150€ από 1.186 € και το μέσος κόστος ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων έφτασε στα 1.349€ από τα 1.400€.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ασφάλιση οχημάτων είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα και συμμετέχει κατά 48,5% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 24,5% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2019).

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Η ως άνω οριζόμενη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2019 ήταν 1,09 δισ. € αυξημένη κατά 2% σε σχέση με το 2018. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συνολικά κατέγραψαν παραγωγή 2,24 δισ. €, αυξημένη κατά 3,2% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Στην παρούσα Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 31 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 91% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2019.