φιλικός διακανονισμός

Ποιες ασφαλιστικές συμμετέχουν στον Ασφαλιστικό Διακανονισμό το 2020

Της Έρης Τσάκωνα

Σε λίγους μήνες θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας ενός θεσμού που καθιερώθηκε με σκοπό να διευκολύνει τη ζωή ενός σφαλισμένου οδηγού – που δεν είχε υπαιτιότητα για το τροχαίο ατύχημα – λαμβάνοντας αποζημίωση από τον δικό του ασφαλιστικό πάροχο και όχι του υπαίτιου οδηγού.

Με αυτόν τρόπο, ο αναίτιος οδηγός του ΙΧ δεν χρειάζεται να μπει σε πολυδαίδαλες διαδικασίες για την διεκδίκηση αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου που προκάλεσε το ατύχημα.

Αφετηρία υπήρξε ο Μάιος του 2000 όταν οι ασφαλιστικές εταιρίες συμφώνησαν να θέσουν σε εφαρμογή το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.) το οποίο διαχειρίζεται η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, δηλαδή ένα μηχανισμό που συμψηφίζει και τακτοποιεί την μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή για λογαριασμό των πελατών τους.

Μάλιστα, από την 1η Σεπτεμβρίου 2005 η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει πλέον και μικρές σωματικές βλάβες που προκαλούνται από το τροχαίο ατύχημα.

Το όριο αποζημίωσης για υλικές ζημιές διαμορφώνεται στα €6.500 και τα €30.000 για τις σωματικές βλάβες, με το ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τα €12.000.

Φέτος, στον κατάλογο του Φιλικού Διακανονισμού εντάσσονται 27 ασφαλιστικές εταιρείες, 3 από τις οποίες είναι εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ).

Όπως προκύπτει από το Μητρώο Μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι οι ακόλουθες:

Α/Α ΚΩΔ. ΕΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 1019 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. Α.Ε.
2 1091 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
3 1093 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
4 1102 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Α.Ε.Γ.Α.
5 1140 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
6 1141 INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
7 1142 GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.
8 1161 NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
9 1162 INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
10 1163 PRIME INSURANCE LTD
11 1164 EURO INSURANCES DAC
12 1168 AIG EUROPE S.A.
13 1171 HELLAS DIRECT INSURANCE LTD
14 1174 CITY INSURANCE SA
15 1178 QIC EUROPE LTD
16 5009 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕ.Ε.Γ.Α.
17 5012 ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
18 5013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
19 5019 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
20 5025 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε
21 5027 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ A.E.Γ.Α.
22 5041 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
23 5048 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
24 5049 EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.
25 5050 ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
26 5052 PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
27 7606 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.