ασφαλισμένο κεφάλαιο μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου

Επιλέγοντας σωστά το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε μία μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου

Σχεδιάζοντας μία μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου θα πρέπει να αποφεύγεται το λάθος ορισμού του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Εάν δεν έχεις συναντήσει ξανά τον όρο ασφαλισμένο κεφάλαιο, τότε μην ανησυχείς καθώς είναι κάτι πολύ απλό.

Φτιάχνοντας μία μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό προϊόν, αυτό που κάνεις στην ουσία είναι να ορίζεις ένα ποσό που αντιστοιχεί στο αντικείμενο που ασφαλίζεις.

Στην περίπτωση ενός αυτοκινήτου, αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι πως όταν ορίζεις το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, ποτέ δεν είναι το ποσό αγοράς του αυτοκινήτου, αλλά η τρέχουσα εμπορική αξία του.

Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου αντιστοιχεί στην τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, δηλαδή τη μέση τιμή που ισχύει για το συγκεκριμένο μοντέλο τη δεδομένη στιγμή.

Αρκετός κόσμος κάνει το λάθος να υπερασφαλίζει ή να υπασφαλίζει το αυτοκίνητο του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην περίπτωση ενός ατυχήματος οι αποζημιώσεις να μην καταβάλλονται ορθά και να είναι εις βάρος του οδηγού.

Στην πρώτη περίπτωση της υπερασφάλισης, ο οδηγός κατά τον σχεδιασμό της μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου ορίζει ένα υψηλότερο ποσό για το όχημα του από την τρέχουσα εμπορική αξία. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία μίας ακριβής μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου που δυστυχώς δεν έχει αντίκρισμα καθώς στην περίπτωση ενός ατυχήματος η εταιρεία θα αποζημιώσει με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία.

Στο δεύτερο σενάριο, αυτό της υπασφάλισης, η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου έχει χαμηλότερο αναγραφόμενο ασφαλισμένο ποσό από την τρέχουσα εμπορική αξία. Έτσι στην περίπτωση ατυχήματος ο οδηγός θα λάβει αποζημίωση για το συγκεκριμένο ποσό και όχι με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία, οπότε και θα βγει ζημιωμένος.

Μία μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου θα πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία κάθε οχήματος, ώστε να μην λειτουργεί αντίστροφα.

Επειδή είναι πολύ πιθανό να μην γνωρίζεις την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος σου δεν σημαίνει πως πρέπει να ανησυχείς. Επικοινώνησε με την εταιρεία που έχεις επιλέξει για να κάνεις την μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου και θα σε καθοδηγήσει για το εύρος των ποσών που μπορείς να ασφαλίσεις.

Με αυτό τον τρόπο είσαι σίγουρος πως η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου σε καλύπτει σωστά όταν χρειαστείς αποζημίωση και παράλληλα δεν σου κοστίζει παραπάνω χρήματα για να την αποκτήσεις.