παλαιά-οχήματα

Σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας για τα παλαιά οχήματα

Της Έρης Τσάκωνα

Το Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που βάζει πλαφόν στην ηλικία των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την σχετική οδηγία της ΕΕ (2016/2284), για μείωση των εκπομπών ρύπων για το διάστημα από το 2020 έως το 2019, αλλά και μετά το 2030.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις που καθορίζουν το όριο ηλικίας των κυκλοφορούντων και νέο-ταξινομούμενων οχημάτων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την μερική ή ολική απαγόρευση της κυκλοφορίας τους.

Στον τομέα των μεταφορών, προτείνονται διάφορες ενέργειες για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, όπως οι παρακάτω:
• απαγόρευση εισαγωγής παλαιών οχημάτων
• κίνητρα για νέα και αντικίνητρα για παλαιά αυτοκίνητα
• καθορισμός μέγιστης επιτρεπόμενης ηλικίας ή εκπομπών ρύπων για τα οχήματα που θα κυκλοφορούν

Χρονοδιάγραμμα για απαγόρευση κυκλοφορίας παλαιών αυτοκινήτων

Πιο συγκεκριμένα, για την απαγόρευση κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων προτείνεται «καθορισμός κλίμακας μέγιστων επιτρεπόμενων ηλικιών ή/και επιπέδων εκπομπών αερίων για όλα τα (οδικά) οχήματα».
Μέχρι σήμερα υπάρχει μόνο πρόβλεψη για το ανώτατο όριο ηλικίας των κυκλοφορούντων οχημάτων, το οποίο αφορά αποκλειστικά στα λεωφορεία και είναι τα 27 έτη.

Με τη νέα πρόταση, θα καθορίζεται μερικώς ή ολικώς η απαγόρευση αναλόγως της ηλικίας ή του επιπέδου εκπομπών ρύπων των οχημάτων, ενώ θα κατατεθεί και ένα χρονοδιάγραμμα που θα προβλέπει σταδιακά τον περιορισμό της ηλικίας ανά τύπο οχήματος, σε πρώτο στάδιο για το 2027 και σε δεύτερο, το 2037.