Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας

Παρακαλώ απαντήστε τουλάχιστον σε μία απο τις παρακάτω ερωτήσεις.
1

Έχετε λάβει αποζημίωση από την ασφαλιστική σας εταιρία; Πώς θα αξιολογούσατε την εμπειρία αυτή;

2

Πώς θα αξιολογούσατε την χρηστικότητα του direct μοντέλου για την ασφάλεια του οχήματός σας;

3

Πώς θα αξιολογούσατε τις παροχές της μικτής ασφάλειας σε σχέση με την τιμή της;

4

Πώς θα αξιολογούσατε τις νέες διοικητικές κυρώσεις που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανασφάλιστων οχημάτων;