Αυτοκίνητα

Τι αλλάζει στα τέλη κυκλοφορίας των νέων ΙΧ

Νέο τρόπο υπολογισμού στα τέλη κυκλοφορίας για τα νέα αυτοκίνητα περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Το νέο πρότυπο, θα εφαρμόζεται για τα οχήματα που θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΧ από το νέο έτος, δηλαδή από 1/1/2021.

Οι προσαρμογές στα τέλη γίνονται, ενόψει εφαρμογής σε όλη την Ε.Ε., για τα αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν 1η Ιανουαρίου με τη νέα μέθοδο WLTP υπολογισμού ρύπων CO2 για τον προσδιορισμό των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας, ώστε να μην υπάρξει σχετική επιβάρυνση για αυτά σε σχέση με τα ισχύοντα. 

Πιο συγκεκριμένα, για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ο υπολογισμός των ετήσιων τελών κυκλοφορίας θα συνεχίσει να υπολογίζεται με την ισχύουσα κλίμακα (Νοέμβριος 2010) και με βάση το προηγούμενο πρότυπο ρύπων. Η κλίμακα αυτή έχει ως εξής:

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανά χιλιόμετρο)

ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ)

0-90

0

91-100

0,9

101-120

0,98

121-140

1,2

141-160

1,85

161-180

2,45

181-200

2,78

201-250

3,05

Άνω των 251

3,72

Για τα οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά από την 1-1-2021 εφαρμόζεται το νέο πρότυπο υπολογισμού των ρύπων και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανά χιλιόμετρο)

ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ)

0-122

0

123-139

0,64

140-166

0,7

167-208

0,85

209-224

1,87

225-240

2,2

241-260

2,5

261-280

2,7

Άνω των 281

2,85

Επίσης εισάγεται ρύθμιση, η οποία καλύπτει το υφιστάμενο νομοθετικό κενό ως προς τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων και καθορίζεται ποια τιμή της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) επιλέγεται μεταξύ διαφορετικών τιμών για τη διαφοροποίηση των συντελεστών τέλους ταξινόμησης.