Τι είναι οι εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών

Τι είναι οι εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ);

Οι ΕΠΥ παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες με αρκετά χαμηλό κόστος, όμως τι διαφορά έχουν από τις κανονικές ασφαλιστικές εταιρείες;

Αρχικά, οι ΕΠΥ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες έχουν ως έδρα τους κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει πως εμπίπτουν σε διαφορετικό δίκαιο καθώς η έδρα τους είναι αλλού, όμως μπορούν να παρέχουν κανονικά υπηρεσίες εάν οι Εποπτικές Αρχές των δύο χωρών που εμπλέκονται, δώσουν το πράσινο φως σε μία ΕΠΥ.

Σύμφωνα με το μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, στη χώρα μας υπάρχουν πάνω από 650 ΕΠΥ, όμως στην πραγματικότητα αυτές που λειτουργούν πραγματικά δεν ξεπερνούν τις 20.

Αν και τα παραπάνω είναι τεχνικά ως προς το μοντέλο διοίκησης και οργάνωσης, αυτό που πρέπει να ξέρει ο ασφαλιζόμενος, είναι πως μία ΕΠΥ παρέχει χαμηλότερα ασφάλιστρα, όμως με μια σειρά κινδύνου για τον καταναλωτή.

Αρχικά τα οικονομικά στοιχεία στη χώρα εγκατάστασης των ΕΠΥ δεν είναι όλα γνωστά. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να έχει μία καλή πορεία για τα ελληνικά δεδομένα, όμως σε επίπεδο δικτύου, μπορεί να υπάρχει οικονομικό πρόβλημα.

Επιπλέον, όπως είπαμε, μία ΕΠΥ εμπίπτει σε διαφορετικό δίκαιο. Αυτό μεταφράζεται στο ότι πολλές φορές οι νομικές διαφορές λαμβάνονται με βάση το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης και όχι τη χώρα δραστηριοποίησης. Για να είναι λοιπόν καλυμμένος ο ασφαλιζόμενος, θα πρέπει να είναι βέβαιος πως το συμβόλαιό του ορίζει ως αρμόδια τα ελληνικά δικαστήρια και όχι τα αντίστοιχα της έδρας της ΕΠΥ.

Τέλος, οι ΕΠΥ δεν συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού κάνοντας λίγο πιο αργές τις διαδικασίες αποζημίωσης.

Έτσι, στην ουσία οι ΕΠΥ αποτελούν μία οικονομική λύση που δεν καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τον καταναλωτή. Από το 2012 τα Επικουρικά Κεφάλαια των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. έχουν θέσει αρκετά αυστηρά όρια σχετικά με τις αποζημιώσεις σε τροχαία που προξένησαν οδηγοί ασφαλισμένοι σε αφερέγγυες ή πτωχευμένες ΕΠΥ. Ως εκ τούτου, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες οι οδηγοί αναγκάστηκαν να καταβάλουν μέρος των αποζημιώσεων.

Συνοψίζοντας, η υπόθεση των ασφαλιστικών ΕΠΥ απαιτεί ειδικές γνώσεις. Πολλές ΕΠΥ έχουν καταγράψει αρκετά καλή πορεία, ενώ άλλες όχι, αλλά ο μέσος καταναλωτής δεν το γνωρίζει.

Συνεπώς, ισχύει το «ό,τι πληρώνεις παίρνεις». Η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι ταυτισμένη με το κύρος και την αξιοπιστία και αυτό είναι που πληρώνει στην ουσία ο καταναλωτής.