φερεγγυότητα-ασφαλιστικές

Υψηλή φερεγγυότητα και κεφαλαιακή επάρκεια για τις ασφαλιστικές

Της Έρης Τσάκωνα

Σημαντικά αυξημένο ποσοστό φερεγγυότητας και βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη εμφανίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες που δημοσίευσαν τις ετήσιες εκθέσεις «Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης» για τη χρήση του έτους 2019, τις οποίες επικαιροποιούν βάσει της υποχρέωσης δεσμευτικού χαρακτήρα που απορρέει από την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για το «Solvency II».

Αν και η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή, έχει δώσει παράταση για τη δημοσίευση των εκθέσεων έως και τις 2 Ιουνίου εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιρειών έχουν ήδη παρουσιάσει επίσημα ποσοτικά στοιχεία και οικονομικά αποτελέσματα που τις εμφανίζουν πολύ καλά κεφαλαιοποιημένες. Η αυξητική τάση στους δείκτες κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) που καταγράφεται, λειτουργεί ενθαρρυντικά για τον ασφαλιστικό κλάδο καλλιεργώντας θετικές προσδοκίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από τον Covid-19 και των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και δίχως τη χρήση μεταβατικών μέτρων και της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας ξεπερνά το 100%.

 

Interamerican

Τόσο για τον κλάδο Ζημιών όσο και Ζωής, για το έτος 2019 η εταιρία κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο του Solvency ΙΙ και κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις. Ειδικότερα, Δείκτης Φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε στο 187% στον κλάδο Ζημιών, με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου, έναντι του 185% το 2018. Αντίστοιχα, ο Δείκτης Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης MCR διαμορφώθηκε σε 426%, από το 410% του 2018. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2019 ανήλθε στα 196 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με το 2018. Στον κλάδο Ζωής, με την προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης SCR διαμορφώθηκε σε 126%, ενώ ο δείκτης MCR διαμορφώθηκε σε 444%. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 157 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το 2018.

 

Εθνική Ασφαλιστική

Η εταιρεία έχει δημοσιεύσει την Συνοπτική Υποβολή Επίπτωσης Covid 19 και Ετήσιων Ποσοτικών Υποδειγμάτων 2019 και από τα στοιχεία που παρουσιάζει προκύπτει ότι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, ενώ παρόλο που η κεφαλαιακή της επάρκεια επηρεάστηκε από τις ζημιές αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας της εταιρείας εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το 100%, τόσο κάνοντας χρήση του μέτρου προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, όσο και δίχως τη χρήση του.


Generali Hellas

Θετικά μηνύματα εκπέμπει και η Generali Hellas, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2019 να ανέρχεται στα €217,8 εκατ., εκ των οποίων € 103,8 εκατ. αφορούσαν τις ασφαλίσεις ζωής και € 113,9 εκατ. τις ασφαλίσεις ζημιών, σημειώνοντας συνολική αύξηση 4,7% σε σύγκριση με το 2018. Η Generali υπερκαλύπτει για ακόμη μία χρονιά το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας SCR να διαμορφώνεται σε 156,9% με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου. Αντίστοιχα ο Δείκτης Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων MCR διαμορφώθηκε σε 364,1%.


AXA Ασφαλιστική

Θετικό πρόσημο και για την AXA Ασφαλιστική, καθώς ο Δείκτης Φερεγγυότητας SCR ανήλθε σε 167% το 2019. Τα επιλέξιμα ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας ανήλθαν σε €115,3 εκατ. στο τέλος της περιόδου αναφοράς.


NN Hellas

Μεγάλη αύξηση στους δείκτες SCR και MCR, παρουσιάζει για το 2019 και η NN Hellas. Σύμφωνα με την έκθεση, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) ανήλθε σε 226% στις 31/12/2019 και ο Δείκτης Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR ratio) ανήλθε σε 771% στις 31/12/2019.


Ευρωπαϊκή Πίστη

Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες σε 167,6%, κατέγραψε για το 2019 η Ευρωπαϊκή Πίστη, γεγονός που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας θωρακίζουν ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της και διασφαλίζουν το μέλλον των ασφαλισμένων της. Επιπλέον η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή αύξηση 45,5% στα EBITDA, τα οποία ανήλθαν σε 22,4 εκ. ευρώ., από 15,4 εκ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας άνοδο 45,5%.


MetLife

Εξαιρετικές επιδόσεις καταγράφει στην έκθεσή της η MetLife. Οι Δείκτες Φερεγγυότητας SCR και MCR, με τη χρήση μεταβατικού μέτρου επιτοκίου άνευ κινδύνου και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, διαμορφώθηκαν 344% και 731% αντίστοιχα κατά την 31.12.2019, ενώ το έτος 2018 οι Δείκτες Φερεγγυότητας SCR και ΜCR ήταν αντίστοιχα 320% και 677%. Η παραγωγή των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της Εταιρείας σημείωσε σημαντική αύξηση για το έτος 2019, (€293,8 εκατ.) σε σύγκριση με το 2018 (€263,4 εκατ.).


Μινέττα Ασφαλιστική

Την επιτυχία υλοποίησης του στρατηγικού της στόχου, δηλαδή την αύξηση του δείκτη κάλυψης Κεφαλαιακής Επάρκειας Φερεγγυότητας άνω του 120%, εξυμνεί η διοίκηση της Μινέττα, επισημαίνοντας πως οι μέχρι τώρα ενέργειες θωράκισής της κρίνονται επαρκώς ικανοποιητικές. Ο δείκτης κάλυψης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας SCR ανήλθε στο 122,26% έναντι 117,1 του περασμένου έτους. Μάλιστα, ο εν λόγω στόχος ήταν προγραμματισμένος για υλοποίηση στη χρήση του 2020, ωστόσο επετεύχθη ένα χρόνο νωρίτερα.


Ορίζων Ασφαλιστική

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει για ακόμη μία χρονιά ο Δείκτης Φερεγγυότητας SCR της Ορίζων Ασφαλιστικής, καταγράφοντας το εντυπωσιακό 214,63% ενώ ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR ανέρχεται σε 209,37%. Παράλληλα, η εταιρεία σημείωσε σημαντική άνοδο της τάξεως του 11,94% στην συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2019.


NP Ασφαλιστική

O Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) για το έτος 2019 διαμορφώθηκε σε 252,3% από 206,6% το 2018 και τον δείκτη Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων MCR στο 1.009,3% από 801,6% το 2018. Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας, η συνολική παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της Εταιρείας για το έτος 2019 ανήλθε στα 36.239.775 € σημειώνοντας αύξηση 9,3% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.