Πότε επιτρέπεται και πότε απαγορεύεται να κυκλοφορεί ένα φορτηγό;

Πότε επιτρέπεται και πότε απαγορεύεται να κυκλοφορεί ένα φορτηγό;

Υπάρχουν αρκετές ημερομηνίες εντός του κάθε έτους που δεν επιτρέπουν την κυκλοφορία των φορτηγών.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών ισχύουν για οχήματα άνω του 1,5 τόνου και συγκεκριμένα σε τμήματα αυτοκινητόδρομων και εθνικών οδών. Πιο συγκεκριμένα για το υπόλοιπο 2018 οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν για τις παρακάτω ημερομηνίες:

Οκτώβριος

Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 για το ρεύμα εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00 θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας για τα αστικά κέντρα.

Δεκέμβριος

Τις  21,22,24,26,28,29 και 31 Δεκεμβρίου 2018, θα ισχύσουν αναλόγως τη μέρα απαγορεύσεις για έξοδο και είσοδο στα αστικά κέντρα.

Ιανουάριος

Στις 1,4,5,6 και 7 Ιανουαρίου 2019, θα ισχύσουν αναλόγως τη μέρα απαγορεύσεις για έξοδο και είσοδο στα αστικά κέντρα.

Ποια φορτηγά οχήματα άνω του 1,5 τόνου εξαιρούνται από τις παραπάνω ημερομηνίες:

1) Όσα οχήματα προσφέρουν οδική βοήθεια σύμφωνα με τον νόμο 2651/2008, τα οχήματα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά διανομής τύπου και τα φορτηγά που μεταφέρουν ζωντανά ζώα και ευπαθή τρόφιμα άνω του 10% του ωφέλιμου φορτίου τους.

2) Τα βυτιοφόρα μεταφοράς νερού όταν κινούνται πως κατάσβεση δασικών πυρκαγιών.

3) Τα φορτηγά ψυγεία που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά, τα οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων. Ακόμη, ελεύθερα κυκλοφορούν τα φορτηγά που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε, πως όσα οχήματα έχουν άδεια διέλευσης τις παραπάνω ημερομηνίες δεσμεύονται και αυτά από τον περιορισμό κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, οι άδειες διέλευσης από το παράπλευρο οδικό δίκτυο που εκδίδονται βάσει της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393/15-3-2017 (Β’ 1218/6-4-2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, παύουν να ισχύουν για το δίκτυο στο οποίο αφορά το απαγορευτικό αυτό και μόνον κατά τις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες.

Έτσι οι οδηγοί και οι επωφελούμενοι από αυτά θα πρέπει να ανασχεδιάσουν τον επιχειρησιακό τους προγραμματισμό ώστε να μην μείνουν εκτός κάλυψης εξοπλισμού ή αναλώσιμων τη δεδομένη περίοδο. Ειδικότερα μεγάλη προσοχή για να μην υπάρχουν ελλείψεις, χρειάζονται οι διακοπές των Χριστουγέννων που οι περιορισμοί κυκλοφορίας των φορτηγών είναι συνεχόμενοι.