Μάθε αν πρέπει να είναι εκτυπωμένο ή ψηφιακό ένα ασφαλιστήριο για να είσαι καλυμμένος από τον νόμο

Μάθε αν πρέπει να είναι εκτυπωμένο ή ψηφιακό ένα ασφαλιστήριο για να είσαι καλυμμένος από τον νόμο

Πλέον αρκετοί οδηγοί έχοντας μια direct ασφάλεια αυτοκινήτου, δεν γνωρίζουν αν το ασφαλιστήριο τους πρέπει να είναι εκτυπωμένο ή σε ψηφιακή μορφή για να είναι καλυμμένοι από τον νόμο.

Πριν την είσοδο των direct ασφαλειών, οι οδηγοί έπαιρναν έτοιμα τα ασφαλιστήρια τους από τον ασφαλιστή τους και ήταν υποχρεωμένοι να τα έχουν εντός του οχήματος σε περίπτωση ελέγχου. Σήμερα όμως ισχύει το ίδιο;

Η απάντηση είναι όχι. Ο οδηγός πλέον μπορεί να έχει και σε ψηφιακή μορφή το ασφαλιστήριο του, καθώς πλέον υπάρχει μια κεντρική βάση δεδομένων του Επικουρικού Κεφαλαίου που περιέχει κάθε σχετικό στοιχείο για τα ασφαλισμένα οχήματα και η Αστυνομία έχει πρόσβαση σε αυτό.

Ένα πρόβλημα που έχει προκύψει είναι πως σε αρκετούς ελέγχους κυρίως στην επαρχία, οι αστυνομικοί δεν δέχονται τα ψηφιακά ασφαλιστήρια ως έγκυρα.

Οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν πως από τη στιγμή που έχουν απόδειξη ότι έχουν αποπληρώσει το ασφαλιστήριο και εμφανίζονται στη βάση δεδομένων του Επικουρικού Κεφαλαίου, τότε είναι καλυμμένοι από τον νόμο και μπορούν να περάσουν κάθε έλεγχο.

Η μόνη προσοχή που εφίσταται, είναι στις ημερομηνίες και ώρες ισχύς του ασφαλιστήριου, καθώς ένα συμβόλαιο καλύπτει πολύ συγκεκριμένα.

Ακόμη σε περίπτωση που ένας οδηγός έχει ανανεώσει πρόσφατα την ασφάλεια του και δεν έχει λάβει ακόμα το ασφαλιστήριο του, αλλά έχει απόδειξη αποπληρωμής, έχει προθεσμία 5 ημερών να κυκλοφορεί κανονικά και σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο της Τροχαίας ώστε να γίνεται αποδεκτό το έγγραφο της πληρωμής.

Ο νόμος είναι συγκεκριμένος και ξεκάθαρος και σε κάθε άλλη περίπτωση το όχημα θεωρείται ανασφάλιστο. Έτσι ένας οδηγός είναι καλυμμένος σε κάθε περίπτωση, είτε αν το ασφαλιστήριο του είναι σε ψηφιακή μορφή, είτε εκτυπωμένο σε χαρτί Α4, μονάχα αν έχει κάνει έγκαιρα την ασφάλεια του και βρίσκεται σε ισχύ, ενώ εμφανίζεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Επικουρικού Κεφαλαίου όταν εισάγει το ΑΦΜ του και τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του οχήματος του.

Έτσι στο ενδεχόμενο ενός ελέγχου της Τροχαίας που δεν δέχεται τα ψηφιακά ασφαλιστήρια, πρέπει να γνωρίζετε πως είστε 100% καλυμμένοι και θα πρέπει να τους διευκρινίσετε την διαδικασία και την ψηφιακή βάση για να πιστοποιήσουν πως έχετε κανονικά ασφάλεια αυτοκινήτου.