Πώς θα αξιολογούσατε τις νέες διοικητικές κυρώσεις που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανασφάλιστων οχημάτων;