Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τον επαγγελματία οδηγό

Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τον επαγγελματία οδηγό

Οι επαγγελματίες οδηγοί στο παρελθόν δούλευαν σε ένα μη ρυθμισμένο πλαίσιο ως προς τα δρομολόγια και τις ώρες, κάτι που οδηγούσε σε εξουθένωση και αρκετά ατυχήματα.

Αυτό σήμερα έχει αλλάξει καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τον επαγγελματία οδηγό και νομοθετεί με σκοπό να διασφαλίζει την ποιότητα εργασίας και την ασφάλειά του.

Ας δούμε μερικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την αποσαφήνιση του πλαισίου εργασίας των επαγγελματιών οδηγών:

Χρόνος οδήγησης

Καθώς ο μεγαλύτερος εχθρός του επαγγελματία οδηγού είναι η κόπωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει και έχει επιβάλει ως ανώτατο όριο τις 9 ώρες οδήγησης ημερησίως ή τις 56 ώρες την εβδομάδα. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο πλαίσιο προβλέπεται διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών μετά την οδήγηση 9 ωρών. Η συγκεκριμένη οδηγία δημιουργήθηκε καθώς το 20% των τροχαίων στα οποία εμπλέκονταν επαγγελματίες οδηγοί βαρέων οχημάτων προερχόταν από την κόπωσή τους.

Μέτρα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Οι επαγγελματίες οδηγοί που αναλαμβάνουν να μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες, οφείλουν να έχουν εκπαιδευτεί. Ακόμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει αυστηρές προδιαγραφές ως προς το όχημα μεταφοράς, τη συσκευασία και την αποθήκευση των εμπορευμάτων για να μειώσει το ρίσκο για τον επαγγελματία οδηγό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί και τομή καθώς είναι ανθρωποκεντρική.

Βοήθεια πλοήγησης

Αν και στο μέλλον οι μεταφορές θα γίνονται από κάποιο λογισμικό με απομακρυσμένο χειρισμό, σήμερα οι επαγγελματίες οδηγοί των βαρέων φορτηγών, λαμβάνουν πρόσβαση σε συστήματα οδικής καθοδήγησης και υποβοήθησης. Αυτά τα συστήματα αυξάνουν την παραγωγικότητα, βρίσκοντας την γρηγορότερη και καλύτερη δυνατή πορεία με βάση τις αντοχές των υποδομών (γέφυρες, τούνελ, κλπ) σε συνδυασμό με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση.

Υπερφόρτωση

Οι επαγγελματίες οδηγοί προστατεύονται από το να οδηγούν υπερφορτωμένα οχήματα. Υπάρχει σχετική κοινοτική οδηγία της Ε.Ε. σχετικά με τον έλεγχο και την εφαρμογή κανόνων για τα φορτία. Τα υπερφορτωμένα οχήματα δεν αποτελούν μονάχα κίνδυνο για τον επαγγελματία οδηγό, αλλά αυξάνουν και το κόστος συντήρησης των οδικών δικτύων που καταστρέφονται σταδιακά λόγω του βάρους. Επιπλέον τα υπερφορτωμένα οχήματα αυξάνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους αυτοκινητόδρομους, καθώς είναι δυσκίνητα, ενώ παράλληλα δημιουργούν έντονο εκνευρισμό στους ίδιους τους επαγγελματίες οδηγούς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι οδηγικές τους ικανότητες.