τι είναι η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου

Τι είναι η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου;

Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, γνωστή και ως «ασφάλιση ιδίων ζημιών» είναι ένας ειδικός τύπος συμβολαίου που παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη στον οδηγό.

Πρόκειται για ένα ειδικό συμβόλαιο που προσφέρουν οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες και με το οποίο ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να αποζημιωθεί για βλάβες που προξένησε ή ευθύνεται ο ίδιος.

Πιο συγκεκριμένα, η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου καλύπτει ακριβώς όπως κάθε άλλη ασφάλεια, με τη διαφορά όμως πως στην περίπτωση ατυχήματος που φέρει ευθύνη ο ίδιος ο ασφαλισμένος να τον καλύπτει κανονικά με αποζημιώσεις για τις υλικές ζημιές.

Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου είναι το πληρέστερο συμβόλαιο που μπορεί να βρει ένας οδηγός στην αγορά σήμερα και να προστατέψει το όχημα του ακόμα και από τα ίδια του τα λάθη.

Βασικό κλειδί για τον τρόπο που καλύπτει η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου είναι το ποσό που έχει οριστεί ως απαλλαγή. Μία καλή και συμφέρουσα μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου έχει σχετικά χαμηλά ποσοστά απαλλαγής που δεν ξεπερνούν τα 300 – 400 ευρώ, ώστε να καλύπτει ζημιές άνω αυτών των ποσών και να επιστρέφει μεγαλύτερες αποζημιώσεις στον οδηγό.

Φυσικά στην αγορά υπάρχουν και μικτές ασφάλειες αυτοκινήτου με μεγαλύτερη απαλλαγή που φτάνουν ακόμα και ποσά άνω των 1.000 ευρώ, όμως με τη διαφορά πως είναι πολύ πιο οικονομικές στην απόκτηση τους, αλλά καλύπτουν πολύ λιγότερο.

Μία μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου έχει ως βασική προϋπόθεση να προσφέρει ουσιαστική κάλυψη για μηχανικές βλάβες στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Έτσι είναι καλό να αποφεύγονται οι υπερβολές ως προς το ποσό απαλλαγής ώστε να είναι συμφέρουσα και να λειτουργική, χωρίς να οδηγεί σε σπατάλη χρημάτων απλά και μόνο για κάλυψη επιφανειακών ζημιών.

Βασικό ζητούμενο της μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου είναι η προστασία του οδηγού από ένα λάθος του κατά την οδήγηση και η μείωση του πολύ υψηλού κόστους αποκατάστασης μίας ζημιάς στην περίπτωση ενός ατυχήματος.

Σε μία μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, όπως και στις κανονικές ασφάλειες, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να προσθέσει επιπλέον καλύψεις, ώστε να λαμβάνει πιο διευρυμένη προστασία από άλλα ενδεχόμενα, όπως θραύση κρυστάλλων από κλοπή, δωρεάν παροχή οδικής βοήθειας, λήψη αποζημιώσεων από αιτίες σχετικές με φυσικές καταστροφές, αποζημίωση σε περίπτωση ολικής κλοπής, κάλυψη από ανασφάλιστα οχήματα και άλλα.