Τι είναι ο αισθητήρας κρουστικής καύσης (knock sensor);

Ο αισθητήρας κρουστικής καύσης (knock sensor) βρίσκεται σε πολλούς κινητήρες και αποτελεί σημαντικό στοιχείο τους για την ασφάλεια του. Ξέρεις πως λειτουργεί;

Ένα αυτοκίνητο δεν είναι τέσσερις ρόδες και ένα τιμόνι. Πρόκειται για μία σύνθετη μηχανή η οποία συνεχώς εξελίσσεται, ώστε να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια, να αντέχει στον χρόνο και σαφώς να έχει δυνατές επιδόσεις.

Σήμερα ακόμα και σε πολλά οικονομικά μοντέλα υπάρχουν κινητήρες οι οποίοι φέρουν τον αισθητήρα κρουστικής καύσης, έναν μηχανισμό που προστατεύει τον καταλύτη σου.

Τι είναι ακριβώς;

Ο αισθητήρας κρουστικής καύσης ένας μηχανισμός που εντοπίζει την καύση με αναφλέξεις (πειράκια).

Θα τον δεις στο σώμα του κινητήρα σε μία τετρακύλινδρη μηχανή, ανάμεσα στον 2ο και τον 3ο κύλινδρο, ενώ στις εξακύλινδρες μηχανές υπάρχουν δύο αισθητήρες κρουστικής καύσης συμμετρικά τοποθετημένοι.

Πως λειτουργεί;

Όπως είπαμε ο αισθητήρας κρουστικής καύσης έχει ως σκοπό να εντοπίζει τις «κακές» καύσεις που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο όχημα σου.

Περιέχει ένα πιεζοηλεκτρικό στοιχείο το οποίο διαβάζει τις δονήσεις που παράγονται κατά τη διάρκεια της καύσης. Η κρουστική καύση παράγει δονήσεις δυνατότερες από τα 7KHz.

Έτσι κάθε δόνηση άνω αυτού της συχνότητας θεωρείται ως κρουστική καύση.

Ρόλος του αισθητήρα κρουστικής καύσης είναι να ειδοποιήσει την κεντρική μονάδα επεξεργασίας του αυτοκινήτου, η οποία στη συνέχεια θα μειώσει την γωνία αβάνς ώστε να αποζευχθεί η υπερθέρμανση των καυσαερίων στον κινητήρα με σκοπό να προστατευτεί ο καταλύτης.

Μόλις ξεπεραστεί αυτό το σημείο το αβάνς επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα του, ώστε να υπάρξει ομαλή λειτουργεία και ο κινητήρας να αποκτήσει πάλι τη μέγιστη ισχύ του.

Γιατί είναι σημαντική η λειτουργία του;

Όπως κάθε μέρος του αυτοκινήτου, έτσι και ο αισθητήρας κρουστικής καύσης είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος που πρέπει να λειτουργεί αρμονικά.

Εάν παρουσιάσει πρόβλημα και χαλάσει, τότε είναι πολύ πιθανό να χρειαστείς σύντομα αντικατάσταση του καταλύτη, που είναι ένα αρκετά ακριβό εξάρτημα. Εάν μάλιστα το αμελήσεις ενδέχεται να δεχτείς πρόστιμο.

Έτσι ο αισθητήρας κρουστικής καύσης, αν και άγνωστος σε πολλούς οδηγούς, επιτελεί αρκετά σημαντικό ρόλο και είναι υπεύθυνος για τις νόμιμες εκπομπές καυσαερίων που βγαίνουν από το όχημα μας.

Φρόντισε λοιπόν να μην αγνοείς οποιαδήποτε ένδειξη πως δεν λειτουργεί σωστά.