Επιδότηση 1000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Επιδότηση 1000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Μία σειρά από κίνητρα θα παρέχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε έως το 2025 το 1/3 των οχημάτων να είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Ελληνική κυβέρνηση στοχεύει έως το 2030 τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αποτελούν το 10% των οχημάτων που κινούνται στη χώρα.

Μέχρι σήμερα υπάρχουν μόλις 450 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και 50 σημεία φόρτισης σε όλη τη χώρα.

Με άλλα λόγια ο στόχος είναι αρκετά μακριά, καθώς αυτό που αναμένεται είναι πως το 2030 θα πρέπει να κυκλοφορούν 15.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να υπάρχουν 2.300 σημεία φόρτισης, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες.

Έτσι το υπουργείο προχωρά στην παροχή κινήτρων, ώστε το οι καταναλωτές να βοηθηθούν στην απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Έτσι σύντομα θα θεσπιστεί ως οικονομικό κίνητρο η παραχώρηση 1.000 ευρώ για την αγορά μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Φυσικά η παραχώρηση οικονομικών κινήτρων στους καταναλωτές δεν αποτελεί τον μόνο παράγοντα για να ευνοηθεί η αγορά των συγκεκριμένων οχημάτων.

Από την πλευρά του το κράτος θα πρέπει να δώσει κίνητρα στην αύξηση των μονάδων ανεφοδιασμού, στη βελτίωση του οδικού δικτύου αλλά και στον στρατηγικό σχεδιασμό ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Με τη σειρά τους οι εταιρείες θα πρέπει να διαθέσουν μεγαλύτερα κεφάλαια στην έρευνα και την ανάπτυξη, ώστε να αυξηθεί η αυτονομία τους και παράλληλα να μειωθεί το κατασκευαστικό τους κόστος με την δημιουργία περισσότερων μονάδων παραγωγής.

Η ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει τη μείωση κατά 37,5% έως το 2030 στις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων. Στον ίδιο στόχο κινούνται και οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι που σταδιακά υιοθετούν μια σοβαρότερη προσέγγιση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η μόνη ρεαλιστική λύση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Αυτό φυσικά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι μελλοντικές κυβερνήσεις για να πετύχουν τον στόχο να αναγκαστούν να θεσπίσουν «τιμωρητικά» μέτρα στους κατόχους μεγάλων βενζινοκίνητων και ντιζελοκίνητων οχημάτων, ώστε να τους αναγκάσουν να εγκαταλείψουν την παλαιά τεχνολογία και να στραφούν στη νέα.

Αν και είναι ακόμα αρχή, το κίνητρο των 1000 ευρώ αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική κίνηση για να βοηθήσει τους καταναλωτές να επιλέξουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αντί ενός βενζινοκίνητου. Σταδιακά θα ανακοινωθούν και άλλες αντίστοιχες ενέργειες, ώστε να αποτελέσουν επιπλέον κίνητρα.