Όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα για το 2019

Όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα για το 2019

Όσοι οδηγοί έχουν παραδώσει τις πινακίδες τους θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν ξανά τα οχήματα τους, πληρώνοντας απλά τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα.

Η νέα τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή ενεργοποιεί εκ νέου τη δυνατότητα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα για το 2019.

Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά όλους τους οδηγούς αυτοκινήτων και δίκυκλων που είχαν δηλώσει σε ακινησία τα οχήματα τους και στοχεύει να διευκολύνει τους οδηγούς που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Επιπλέον το δικαίωμα καταβολής τελών κυκλοφορίας με τον μήνα έχουν και όλοι οι οδηγοί που οδηγήθηκαν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας λόγω ανωτέρας βίας σύμφωνα με τον νόμο ν.2367/1953(Α’82).

Έτσι ένας οδηγός αυτοκινήτου αν θέλει να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, καλείται να πληρώσει με βάση τη διάρκεια που επιθυμεί να κυκλοφορήσει το όχημα του.

Πιο συγκεκριμένα για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, οι οδηγοί που θα θελήσουν να κάνουν άρση της ακινησίας για ένα μήνα, θα πρέπει να καταβάλουν τα δύο δωδέκατα (2/12) του συνολικού ποσού των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στον τύπο και τα κυβικά εκατοστά του οχήματος τους. Αντίστοιχα για άρση ακινησίας τριών μηνών οι οδηγοί θα πρέπει να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα ίσα των τεσσάρων δωδεκάτων (4/12). Τέλος, όσοι οδηγοί επιθυμούν μεγαλύτερο διάστημα άρσης ακινησίας καλούνται να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας ίσα με το τέλος των μηνών που επιθυμούν συν πάντα δύο δωδέκατα (χ μήνες+2/12) από το ετήσιο ποσό.

Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα μπορεί να γίνει για ημερομηνίες μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2019, καθώς αργότερα ξεκινά νέο έτος και υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές των τελών κυκλοφορίας.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα συνεπείς στην επιστροφή των πινακίδων, όταν λήξει η άρση ακινησίας που έλαβαν με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα. Εάν υπάρξει καθυστέρηση επιστροφής πινακίδων, ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει ένα πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο ετήσιο ποσό των συνολικών τελών κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα είναι μία οικονομική λύση για την χρήση των οχημάτων για ένα μικρό διάστημα, που διευκολύνει αρκετούς οδηγούς, όμως σίγουρα η ετήσια καταβολή των τελών εξασφαλίζει χρήση του οχήματος όλη τη χρονιά χωρίς περιορισμούς και επιπλέον κόστη.