ασφάλεια αυτοκινήτου για το εξωτερικό

Τι ισχύει με την ασφάλεια αυτοκινήτου μας στο εξωτερικό και τι είναι η Πράσινη Κάρτα

Η ασφάλεια αυτοκινήτου μας μπορεί να έχει ισχύ και στο εξωτερικό μέσα από την Πράσινη Κάρτα. Η Πράσινη Κάρτα είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό το οποίο εγγυάται πως έχουμε κάλυψη Αστικής Ευθύνης όταν ταξιδεύουμε με το όχημα μας σε κάποια ξένη χώρα.

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν ταξιδεύετε στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δηλαδή τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν αλλά και στην Ανδόρα και στην Κροατία τότε είστε κανονικά ασφαλισμένοι, όμως μπορείτε να έχετε και την Πράσινη Κάρτα μαζί σας.

Ας δούμε όμως τι ισχύει για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας με τη μορφή της Πράσινης Κάρτας:

1. Αρχικά από τη στιγμή που έχετε μια ασφάλεια αυτοκινήτου σε κάποια εταιρεία η Πράσινη Κάρτα δεν έχει κάποια επιπλέον χρέωση για να εκδοθεί, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων αναλόγως την πολιτική κάποιας εταιρείας για ειδικούς προορισμούς.

2. Η Πράσινη Κάρτα παρέχει την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης και όχι τις προαιρετικές καλύψεις της ασφάλειας αυτοκινήτου σας. Εάν επιθυμείτε μια επέκταση των καλύψεων που να μοιάζουν με την ασφάλεια αυτοκινήτου που έχετε στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία σας για να δείτε τι αναβαθμίσεις μπορούν να γίνουν αλλά και με τι επιπλέον κόστος.

3. Όπως ισχύει με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου ποτέ δεν περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Θα πρέπει να έχετε ζητήσει την έκδοση της Πράσινης Κάρτας μερικές μέρες πριν το ταξίδι σας ώστε να έχετε δει πως η ημερομηνία σας καλύπτει χρονικά, οι χώρες που θα ταξιδέψετε έχουν επισημανθεί με Χ και πως όλα τα στοιχεία του οχήματος σας είναι σωστά γραμμένα.

4. Σε περίπτωση εμπλοκής ατυχήματος στο εξωτερικό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας.

5. Ακόμη εάν έχετε υπαιτιότητα στο ατύχημα θα πρέπει να δώσετε αντίγραφο της Πράσινης Κάρτας σας ή της ασφάλειας αυτοκινήτου σας και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε με την εταιρεία σας ή το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

6. Σε περίπτωση μη υπαιτιότητας σας θα πρέπει να υπάρξει καταγραφή των στοιχείων ασφαλιστικής κάλυψης του ξένου οχήματος και ο οδηγός του να κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία.

7. Σε περίπτωση μη υπαιτιότητας για ατύχημα σε χώρα της Ε.Ε. η αποζημίωση μπορεί να διεκδικηθεί από την Ελλάδα.